Phoenix Systems

Innowacyjne oprogramowanie dla rozwiązań Internetu Rzeczy

PHOENIX-RTOS, INTERNET RZECZY
Przełomowy system operacyjny dla IoT

W najbliższych latach oczekiwane jest dynamiczne tempo wzrostu rynku technologii i rozwiązań IoT (Internetu Rzeczy), ok. 13% rok do roku (Raport "IoT w Polskiej Gospodarce", Ministerstwo Cyfryzacji, 2019 r.). Oznacza to ogromny potencjał nie tylko na absorpcję tej technologii, ale także na jej rozwój technologiczny w Polsce.

Phoenix Systems tworzy innowacyjne oprogramowanie, a sztandarowym produktem spółki jest autorski system operacyjny czasu rzeczywistego – Phoenix-RTOS, przeznaczony dla rozwijającego się rynku IoT. Podstawowym zadaniem systemu jest ułatwienie tworzenia urządzeń definiowanych programowo.

Model biznesowy firmy opiera się na sprzedaży licencji na tworzone oprogramowanie, świadczeniu usług wsparcia otwartego systemu operacyjnego Phoenix-RTOS oraz świadczeniu usług rozwoju oprogramowania.

rozwiązania
i produkty
Phoenix-RTOS

Phoenix-RTOS przystosowany jest do zastosowania w nowoczesnych systemach wbudowanych (ang. embedded systems) opartych o procesory konfigurowalne. Przyspiesza i znacząco ułatwia projektowanie i wdrażanie nowych, inteligentnych urządzeń. Jest dzisiaj wykorzystywany w Polsce przez wiodących producentów inteligentnych urządzeń dla energetyki.

System bazuje na architekturze mikrojądra a jego kod źródłowy jest dostępny w modelu open source.

Phoenix-RTOS w ZKB Apator SA

System Phoenix RTOS w Zestawach
Koncentratorowo Bilansujacych Apator SA

Klient:
Apator SA

Technologia:
Phoenix-RTOS

zarząd firmy
Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu Phoenix Systems
Paweł Pisarczyk

Prezes Zarządu

Kaja Swat

Wiceprezes Zarządu

Marek Białowąs

Wiceprezes Zarządu

Phoenix Systems sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa

Tel. +48 22 244 06 30

Email [email protected]

spółki Grupy
Atende Industries
A2 Customer Care
OmniChip
Phoenix Systems