Atende Industries

Twój partner w rozwoju Przemysłu 4.0

ENERGETYKA, ROBOTYKA, INTERNET RZECZY
Rewolucja zaczyna się teraz

W związku z nową polityką europejską opartą na budowie nowego, zielonego, cyfrowego ładu, rynek nieuchronnie zmierza w kierunku energetyki rozproszonej i inteligentnych urządzeń stosowanych w dużej skali. Atende Industries jako jedna z nielicznych polskich firm jest dzisiaj gotowa dostarczać w tym zakresie technologię, która w niczym nie ustępuję globalnym dostawcom. Spółka rozwija najwyższej klasy innowacyjne rozwiązania technologiczne i programistyczne oparte na sztucznej inteligencji, robotyce, Internecie Rzeczy i technologii big data.

Nasze rozwiązania przeznaczone są dla różnych odbiorców. Są nimi klastry energetyczne, spółdzielnie energetyczne i mikrosieci oraz duże podmioty takie jak Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD), a także firmy czy fabryki wykorzystujące zaawansowaną automatykę i inwestujące w inteligentne urządzenia.

Packages
Windmills
Atende
rozwiązania
i produkty
besmart.energy

besmart.energy to dostępna w chmurze platforma bazująca na sztucznej inteligencji, wychodząca na przeciw problemom współczesnej energetyki opartej w coraz większym stopniu o odnawialne źródła energii. Rozwiązanie udostępnia zestaw funkcji wpierających m.in. predykcję produkcji i zużycia energii, bilansowanie z wykorzystaniem modeli uwzględniających magazynowanie energii i predykcję cen na Towarowej Giełdzie Energii.

besmart.vision

besmart.vision to autorskie oprogramowanie służące wspieraniu rozwoju przemysłu 4.0 oraz automatyzacji procesów produkcji. Platforma służy do sterowania robotami współpracującymi (cobotami) z zintegrowanym systemem wizyjnym. System wspiera inteligentną analizę otoczenia – pozwala cobotom m.in. na dopasowanie wzorów, lokalizacji obiektów, czy rozpoznawanie kolorów. Dzięki „zatrudnieniu” cobotów z odpowiednim oprogramowaniem przedsiębiorstwa produkcyjne skrają czas procesów i ograniczają koszty.

redGrid

Oferujemy rozwiązania stanowiące połączenie sieci energetycznych oraz technologii teleinformatycznych, które umożliwiają zdalny pomiar parametrów generacji i poboru energii elektrycznej oraz sterowanie świadczeniem usług. Naszym flagowym produktem jest redGrid- system klasy MDM dla sieci Smart Grid służący do zdalnej akwizycji, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych. Wieloletnie doświadczenie w obszarze inteligentnych sieci i opomiarowania wynika z realizacji pierwszego, a zarazem największego tego typu projektu w regionie dla spółki Energa Operator.

T-storage

Głównym elementem wszystkich produktów Atende Industries, stanowiącym o ich wydajności i efektywności jest TStorage (Time Storage) czyli zaawansowana baza danych. TStorage jest ewenementem na polskim rynku, a jego globalny odpowiednik to Amazon Timestream. Archiwum TStorage pozwala na eliminację podstawowych problemów, czyli ograniczonej wydajności, skalowalności i pojemności. System ma kilkadziesiąt razy większą wydajność od przeciętnej hurtowni danych i pozwala na przetwarzanie dużych zbiorów danych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego.

zarząd firmy
Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu Atende Industries
Paweł Pisarczyk

Prezes Zarządu

Mariusz Stusiński, Wiceprezes Zarządu Atende Industries
Mariusz Stusiński

Wiceprezes Zarządu

Atende Industries sp. z. o.o.

ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa

Tel. +48 32 359 5621

Email [email protected]

spółki z Grupy
Atende Industries
A2 Customer Care
OmniChip
Phoenix Systems