Historia

1991
1991
Początki

Korzenie Atende sięgają przełomu września i października 1991 r., kiedy to w ramach spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjne ATM (PP ATM), na prawach wydzielonej jednostki biznesowej, powstał Dział Zaawansowanych Systemów Komputerowych. Na jego czele stanął Roman Szwed – wtedy jeszcze pracownik naukowy wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach PP ATM, którego historia sięga 1987 roku, istniało wtedy kilka niezależnych, wydzielonych jednostek biznesowych. Najważniejszą był Dział Awioniki, który odnosił wielkie sukcesy w produkcji rejestratorów lotniczych. Inną był Dział Komputerów PC, zajmujący się produkcją komputerów osobistych. Spółka była wtedy jednym z największym w Polsce producentów „składaków”.

Dystrybucja komputerów Silicon Graphics

Nowo powstały Dział Zaawansowanych Systemów Komputerowych został dystrybutorem Silicon Graphics, Inc. (SGI), światowego lidera grafiki komputerowej i serwerów obliczeniowych dużych mocy. Szybko się rozwijał, wchłonął Dział Komputerów PC i stał się prekursorem przyszłej firmy komputerowej ATM.

Pionier polskiego Internetu

PP ATM, jako pierwsza w Polsce firma komercyjna, już pod koniec 1991 r. została podłączona do globalnej sieci Internet. Jednocześnie jako pierwsza firma w Polsce zaczęła świadczyć usługi dostępu do Internetu pod marką IKP (Internet Komercyjny w Polsce). Jak bardzo innowacyjne wtedy były to usługi może świadczyć fakt, że powstał plan podzielenia się z Telekomunikacją Polską S.A. kompetencjami w zakresie Internetu i wspólnego świadczenia usług na rynku polskim. Plany uległy zmianie, ale ATM zawsze był jednym z liderów rozwoju usług internetowych w kraju.

1994
1994
Powstanie ATM S.A.

Od początku 1994 r. Dział Zaawansowanych Systemów Komputerowych zyskał samodzielną formę prawną jako ATM Sp. z o.o. i stopniowo przeszedł od roli dystrybutora do integratora systemowego jednocześnie stając się dystrybutorem wielu wiodących firm technologicznych z zakresu infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania. W ciągu kilku lat zbudował sieć partnerską, ok. 30 firm, tzw. VAR-ów (ang. Value Added Reseller), oferujących specjalistyczne systemy do projektowania (CAD/CAM), modelowania matematycznego, zarządzania mapami (GIS), postprodukcji telewizyjnej, obliczeń naukowych, itp. Przykładem zrealizowanych projektów związanych z grafiką komputerową było np. wyposażenie Telewizji Polsat w kompletną cyfrową linię produkcyjną do prezentacji prognoz pogody, która była w tamtych czasach absolutną nowością.

Nauka i superkomputery

Pod koniec 1994 r. w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym spółka zainstalowała pierwszy w historii Polski superkomputer, który znalazł się na tzw. Liście Dongarry, wśród 500 największych instalacji komputerowych na świecie. Był to komputer firmy SGI. W ciągu kilku kolejnych lat firma wyposażyła w podobne komputery większość krajowych centrów Komputerów Dużej Mocy i stała się liderem w zakresie dostaw superkomputerów dla nauki w Polsce. Dzięki nim instytucje naukowe mogły wykonywać skomplikowane obliczenia naukowe oraz modelować zjawiska zachodzące w przyrodzie.

1996
1996
Pierwsze wielkie projekty integratorskie

Na przełomie lat 1995/1996 w ramach projektu finansowanego z funduszy Banku Światowego, ATM przeprowadził pierwszy projekt integracyjny: informatyzację Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (MOŚ). ATM wyposażył budynek MOŚ w okablowanie strukturalne, systemy kontroli dostępu, systemy alarmowe, serwery, stacje graficzne, a po stronie oprogramowania – w bazy danych, systemy mapowe GIS oraz scentralizowany system współpracy grupowej. Był to wyjątkowy w historii firmy projekt, bowiem po raz pierwszy firma z sukcesem połączyła różne dziedziny oraz pracę różnych podwykonawców.

Sieci korporacyjne i współpraca z Fore Systems

ATM odnosił coraz większe sukcesy także na polu zaawansowanych sieci komputerowych, w szczególności w nieznanej wówczas w Polsce technologii ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode), głównie we współpracy technologicznej z liderem rynku w tym zakresie – firmą Fore Systems. W 1996 r. ATM dokonał pierwszego w kraju wdrożenia technologii WDM (ang. Wavelength Division Multiplexing) i zbudował na bazie ATM sieć korporacyjną z integracją danych i głosu w Zakładach Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego. Od tego czasu technologia ta rozpowszechniła się wśród operatorów telekomunikacyjnych i rozproszonych korporacji.

Początki naukowej sieci Pionier

W 1997 r., wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, ATM był współinicjatorem i wykonawcą sieci rozległej w technologii ATM, łączącej ośrodki akademickie w Poznaniu, Gdańsku i Łodzi. Sieć ta stała się zalążkiem Akademickiej Sieci Szerokopasmowej POL-34, z której później wyewoluowała Ogólnopolska Sieć Optyczna Pionier, do dziś stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji oraz usług dla społeczeństwa informacyjnego.

Sieci operatorskie i współpraca z Cisco Systems

Od końca lat 90-tych do dzisiaj dominującym obszarem działalności stało się dostarczanie rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych. Spółka obsługuje wszelkiego rodzaju operatorów – mobilnych, stacjonarnych oraz telewizje kablowe. Uczestniczyła w jakościowej przemianie, jaką dla operatorów mobilnych była wymiana tradycyjnej infrastruktury transmisyjnej połączeń głosowych na szerokopasmową sieć pakietową. Głównym partnerem technologicznym firmy stała się firma Cisco Systems. Ofertę Atende uzupełnia autorskie oprogramowanie SMaCS (ang. Service Management and Charging System) – autorska platforma do zarządzania usługami dodanymi w sieciach IP.

Pierwsze studio wirtualne

W 1997 r. firma zaprojektowała i wdrożyła pierwsze w Polsce studio wirtualne dla TVP, które wyróżniało zastosowanie głowic przekazujących ruchy kamer telewizyjnych do komputera. Co ciekawa, głowice te wcześniej miały mieć zastosowanie wyłącznie w śmigłowcach bojowych i zostały wyprodukowane przez bratnią firmę PP ATM.

Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości

Projektem pod wieloma względami szczególnym było wyposażenie w technologie informatyczne Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości na placu Krasińskich w Warszawie. Na przełomie 1999 i 2000 r. ATM dostarczył serwery, urządzenia sieciowe i aplikacje niezbędne do pracy Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz centrali – podówczas dopiero tworzonego – Instytutu Pamięci Narodowej. Spółka musiała przy tym zintegrować rozwiązania ok. 30 podwykonawców wyłonionych w drodze odrębnych postępowań konkursowych, w tym wdrożyć 8 odrębnych, dużych systemów aplikacyjnych. Cały projekt został zrealizowany z pełnym sukcesem i trwał niewiele ponad rok.

2001
2001
Mocne wejście w XXI wiek

Wraz z początkiem 2001 r. firma zaczęła świadczyć usługi szerokopasmowe pod marką ATMAN. ATM stał się jedną z pierwszych w Polsce organizacji, która oferowała te usługi na bazie własnej sieci światłowodowej. Usługi szerokopasmowe z czasem zostały uzupełnione o usługi kolokacji, a ATMAN stał się ich największym dostawcą w Polsce. W ten sposób ATM, poza działalnością informatyczną, zaczął rozwija równolegle działalność telekomunikacyjną.

2004
2004
Debiut na GPW

We wrześniu 2004 r. ATM zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wejście na giełdę zaowocowało zwiększeniem skali działalności operacyjnej i uwiarygodnieniem firmy. W szczytowym momencie wzrost kapitalizacji ATM w stosunku do dnia debiutu przekroczył 800%!

Pierwsza telewizja internetowa w Polsce iTVP

W latach 2003-2005, w konsorcjum z instytucjami akademickimi pod przewodnictwem Cyfronetu z Krakowa, ATM zrealizował dla Telewizji Polskiej system udostępniania sygnału audiowizualnego w Internecie, znany pod nazwą iTVP. Doświadczenia pozyskane przy jego tworzeniu zaowocowały wytworzeniem autorskiego pakietu produktów i usług, nadal rozwijanego przez Atende Software. Spółka jest dziś operatorem największego w Europie Środkowo-Wschodniej systemu dystrybucji treści multimedialnych w Internecie (CDN – Content Delivery Network).

Przejęcie spółki KLK Sp. z o.o.

W 2006 r. ATM przejęła większościowy pakiet udziałów katowickiej spółki KLK, wzbogacając swoją ofertę między innymi o technologie budowy centrów danych. KLK miała swoją historię sięgającą 1988 roku i była w tamtym czasie największym integratorem w regionie. Specjalizowała się w budowie sieci komputerowych oraz systemów gwarantowanego zasilania. Była także firmą innowacyjną, między innymi już w 1991 r. wykonała pierwszą sieć komputerową typu Ethernet, a rok później zbudowała pierwszą w Polsce radiową sieć komputerową pracującą w technologii niepakietowej. KLK już od 1991 r. rozwijała partnerską współpracę z firmą APC (obecnie część koncernu Schneider Electric). Dowodem wysokiej renomy wypracowanej przez KLK było powierzenie jej przez APC, jako jedynej firmie partnerskiej na świecie, testów przedprodukcyjnych dla nowych produktów. Dzisiejsza spółka Atende jest wynikiem połączenia KLK z częścią informatyczną ATM i spadkobiercą kompetencji zgromadzonych przez obie firmy.

Pierwsza w kraju instalacja centrali operatorskiej VoIP

W 2008 r. w Kompanii Węglowej została zrealizowana przez KLK, jako jedna z pierwszych w Europie, instalacja operatorskiej centrali VoIP (ang. Voice over Internet Protocol), w oparciu o technologię firmy Cisco Systems. Do dziś produkty z grupy Unified Communications są ważnym obszarem naszych kompetencji.

2009
2009
Podział ATM

W okresie od 2001 r. w ATM integracja systemowa i telekomunikacja uzupełniały się, przy czym telekomunikacja, która na początku była tylko dodatkiem do działalności integracyjnej stała się działalnością dominującą w spółce. Oba segmenty zaczęły wymagać różnych zasobów i innego podejścia do zarządzania, przeszkadzały sobie także w pozyskiwaniu nowych klientów. Z tych powodów zapadła decyzja o wydzieleniu działalności w zakresie integracji systemów teleinformatycznych do nowej spółki: ATM Systemy Informatyczne S.A. (ATM SI), co miało miejsce w 2009 r. Od tej chwili ATM SI (późniejsza Atende) przejęła zasoby związane uprzednio z integracją systemową, działając nadal w ramach Grupy ATM.

Numer alarmowy OST 112

W styczniu 2010 r. ATM rozpoczął realizację największego projektu w swojej historii, budowę Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112). ATM w oparciu o podwykonawców zapewnił łącza telekomunikacyjne, a wszystkie prace związane z budową i uruchomieniem ogólnopolskiej sieci wykonała spółka ATM SI. To największy projekt teleinformatyczny dla sektora publicznego, zrealizowany o czasie i w założonym budżecie. Stworzona została nowoczesna, wielousługowa sieć klasy operatorskiej, zdolna do przesyłania danych, głosu i obrazu, łącząca ponad 900 lokalizacji.

Budowa największego kompleksu centrów danych

W latach 2010-11 ATM SI zbudowała i wyposażyła budynek F3, zlokalizowany w Centrum Danych ATMAN – największym kampusie telekomunikacyjnym w Polsce. To ponad 2,2 tys. m2 doskonałej technologicznie powierzchni kolokacyjnej, zaprojektowanej i zrealizowanej zgodnie z najwyższymi wymaganiami technologicznymi. W następnych latach firma zrealizowała kolejne inwestycje o równie imponującej skali i poziomie nowoczesności (m.in. w budynkach Thinx Poland, F4 i F5).

2012
2012
Wejście ATM SI na GPW i zmiana nazwy na Atende

W 2012 r. nastąpił definitywny podział ATM poprzez całkowite rozdzielenie działalności na informatyczną, kontynuowaną przez ATM Systemy Informatyczne (dzisiejsze Atende S.A.), oraz telekomunikacyjną, kontynuowaną przez ATM S.A. W ten sposób nastąpił podział grupy kapitałowej ATM S.A. na dwie nowe grupy, oddzielnie notowane na GPW. Po podziale, w grupie kapitałowej ATM SI, która w 2013 r. zmieniła nazwę na Atende, znalazły się spółki zależne, zajmujące się właśnie integracją teleinformatyczną: Atende Software Sp. z o.o. (wcześniej ATM Software Sp. z o.o.), Sputnik Software Sp. z o.o. oraz Impulsy Sp. z o.o.

2013
2013
Nowe karty historii

Od końca 2013 r. Atende aktywnie poszerza portfolio usług poprzez przejmowanie kolejnych spółek. Do Grupy dołączyły Phoenix Systems, specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnego oprogramowania, oraz TrustIT, świadcząca nowoczesne usługi outsourcingowe IT. Z kolei w wyniku nabycia udziałów w spółce Textus Virtualis i połączenia ze spółką Impulsy powstała spółka Atende Medica, oferująca nowoczesne rozwiązania informatyczne dla branży medycznej. W 2015 r.

Atende stawia na usługi powtarzalne

Jako jedna z pierwszych firm informatycznych w Polsce, Atende już w 2007 świadczyła kompleksowe usługi outsourcingu i cloud computing. Od 2013 r. firma aktywnie rozwija usługi w chmurze pod marką Atende Business Cloud, koncentrując się na modelu IaaS (ang. Infrastructure as a Service) i kierując ofertę do klientów biznesowych o wysokich wymaganiach. Liderem w Grupie w zakresie świadczenia usług cloud computing pozostaje jednak Atende Software, które udostępnia swoją platformę dystrybucji treści multimedialnych w Internecie w modelu SaaS (ang. Software as a Service).

2014
2014
Nowa gałąź – energetyka

W ostatnich latach, obok branży telekomunikacyjnej, energetyka stała się dla Grupy Kapitałowej Atende kluczowym sektorem rynku. Atende dostarcza zaawansowaną infrastrukturę telekomunikacyjną i bazodanową. Flagowym produktem jest oferowane przez spółkę Atende Software oprogramowanie do opomiarowania sieci energetycznych. Grupa posiada także innowacyjne w skali światowej rozwiązania w zakresie oprogramowania i urządzeń pomiarowych dla inteligentnych sieci energetycznych (ang. Smart Grids). Pod koniec 2014 r. spółka Phoenix Systems z Grupy Atende otrzymała certyfikację protokołu komunikacji w sieciach energetycznych Phoenix-PRIME jako jedna z pięciu firm w skali światowej. Nasze kompetencje w tym zakresie potwierdzają między innymi projekty zrealizowane dla Energa-Operator.

2015
2015
Wyjątkowe kompetencje: projektowanie układów scalonych

W 2015 roku Grupa nabyła OmniChip, projektanta systemów elektronicznych, w tym wielkoskalowych układów scalonych.

2016
2016
Big Data dla branży energetycznej

Kolejna akwizycja miała miejsce pod koniec 2016 roku. Atende przejęło Energy Data Lab, firmę specjalizującą się w analizach technologii Big Data dla sektora energetycznego. Przyszłość polskiej energetyki zależy coraz bardziej od konsekwentnego wprowadzania nowoczesnych technologii IT. Rozwiązania spółki Energy Data Lab z Grupy Atende pomagają zagospodarować coraz większe ilości danych pochodzących z nowoczesnych systemów pomiarowych, dając klientom wartość dodaną w postaci narzędzi podnoszenia lojalności klientów, promowania efektywności energetycznej, zarządzania popytem na energię i optymalizacji procesów sprzedaży.

2017
2017
Rozwiązania systemowe do zarządzania klientami

W 2017 r. działalność w ramach Grupy Atende rozpoczęła nowa spółka A2 Customer Care (A2CC). Firma koncentruje się na doradztwie, wdrażaniu i rozwoju produktów IT usprawniających zarządzanie klientami w oparciu o zaawansowane oprogramowanie. A2CC prowadzi m.in złożone projekty w branży gazowniczej w oparciu o SAP for Utilities i SAP Hybris Billing. Nowa firma stanowi także ważny krok w budowaniu obecności Grupy Atende na rynku elektromobilności. Autorskie rozwiązanie A2CC pn. eCars pozwala efektywnie zarządzać infrastrukturą do ładowania pojazdów oraz rozliczać usługi.

2018
2018
Tworzenie przyszłości nowymi technologiami

Grupa realizowała złożone projekty dla wymagających klientów, w sektorach takich jak telekomunikacja i usługi mundurowe, a także rozwijała nowe kierunki działalności. Zintensyfikowaliśmy nasze działania w zakresie produkcji własnych produktów i oprogramowania oferowanych w modelu miesięcznej subskrypcji. Posiadanie unikatowych w skali światowej produktów wytworzonych w naszych laboratoriach dała nam podstawę do planowania rozszerzenia oferty Grupy poza Polskę. Ekspansja na rynki globalne stała się jednym z naszych celów strategicznych.

2020
2020
Rozwój oparty na silnych stronach Grupy

Nowa strategia firmy na lata 2020 - 2021 jest strategią rozwoju, szybkiego wzrostu, zajmowania nowych pozycji - szczególnie za sprawą szerszej oferty usługowej, innowacyjnego oprogramowania i wykorzystania przewag technologicznych Grupy - oraz wyjścia na rynki zagraniczne.

W I półroczu 2020 r. spółka Codeshine (wcześniej Energy Data Lab), specjalizująca się w tworzeniu nowoczesnego oprogramowania internetowego oraz w zaawansowanej analizie dużych zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł, czyli w tzw. technologii Big  Data, dokonała kompletnego rebrandingu podmiotu, lepiej identyfikującego go z obecną działalnością oraz z dostosowaniem do standardów światowych.

W wyniku wydzielenia z Atende Software 30 listopada 2020 r. została zarejestrowana w KRS spółka Atende Industries, która koncentruje się na działalności związanej z systemami informatycznymi dla energetyki, w szczególności z zakresu określanego w języku angielskim jako Smart Grid.

W dniu 29 grudnia 2020 r. zawarta została umowa sprzedaży 100% udziałów w Atende Software, spółki należącej do grupy kapitałowej Atende S.A. Nabywcą została spółka powiązana z Custodia Capital, firmą inwestycyjną wspierającą małe i średnie podmioty w Europie Środkowo-Wschodniej.

2021
2021
Nowe horyzonty

W dniu 21 stycznia 2021 r. zawarta została umowa sprzedaży 69,91% udziałów w Atende Medica, spółki należącej do grupy kapitałowej Atende S.A. Nabywcą została spółka Konsultant IT z siedzibą w Poznaniu.

23 czerwca 2021 r. nastąpiła zmiana osoby kierującej Grupą Atende, będąca zwieńczeniem realizowanego planu sukcesji. Marcin Petrykowski zastąpił Romana Szweda na stanowisku Prezesa Zarządu Atende S.A. Z kolei Roman Szwed, po uprzedniej rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, wszedł do Rady Nadzorczej i został wybrany jej Przewodniczącym.