Certyfikaty

Chcąc zaoferować wysokiej jakości produkty i usługi, Atende S.A. wdrożyło i utrzymuje potwierdzone certyfikatami następujące Systemy Zarządzania:

1. System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, z zakresem obejmującym:

- integrację systemów teleinformatycznych oraz budowanie infrastruktury technicznej tych systemów
- sprzedaż, doradztwo, projektowanie, audyty, dostawy, instalacje, wdrożenia, integrację, serwis, konserwację, naprawy, wsparcie techniczne, eksploatację i outsourcing w wymienionych dziedzinach.

2. Wewnętrzny System Kontroli spełniający kryteria WSK w zakresie:

- wywozu, transferu wewnątrzunijnego, usługi pośrednictwa, pomocy technicznej, przywozu, tranzytu towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.11.2000r. (Dz. U. 2004 r. Nr 229, poz. 2315 z późniejszymi zmianami).

3. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001 obejmujący swym zakresem:

- świadczenie usług outsourcingu informatycznego oraz usług cloud computing

Certyfikat AQAP 2110

Certyfikat ISO 27001

Certyfikat ISO 9001

Wykaz lokalizacji objętych certyfikatem

Certyfikat WSK

Kod NCAGE

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Jako ważny integrator systemów teleinformatycznych oraz odpowiedzialny partner biznesowy Atende S.A. jest również członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Polska Federacja Szpitali

Atende S.A. jako członek wspierający Polską Federację Szpitali dołączył do najbardziej reprezentatywnej organizacji pracodawców sektora szpitalnego w Polsce "Ponad Podziałami".