Atende w pigułce
Przyszłe wydarzenia
5/17/2022

Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2022 roku

3/30/2022

Skonsolidowany Raport Roczny za 2021 rok

11/15/2022

Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2022 roku

3/30/2022

Jednostkowy Raport Roczny za 2021 rok

9/13/2022

Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2022 roku

Raporty okresowe

III kwartał (2021/QSr 3)

11/16/2021

Półroczny (2021/PSr)

9/14/2021
Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

dariusz.niedziolka@atende.pl

+48 22 29 57 297

LinkedIn