Dane i dokumenty spółki

Atende S.A.
plac Konesera 10a
03-736 Warszawa

T +48 22 29 57 300
F +48 22 29 57 447
E [email protected]

Nr NIP: 954-23-57-358
Nr REGON: 276930771
Nr KRS: 0000320991

Kapitał zakładowy: 7 268 668,80 zł w całości wpłacony
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.

Statut Spółki

Regulamin Zarządu

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Dokument dotyczący informacji o strategii podatkowej realizowanej przez Atende S.A. w roku podatkowym trwającym od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Strategii i Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn