Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

% głosów na WZA

Roman Szwed wraz z podmiotem powiązanym
Spinoza Investments Sp. z o. o. S.K.A.

11 956 958

11 956 958

32,90%

Nationale-Nederlanden OFE *

6 100 000

6 100 000

16,78%

PKO BP BANKOWY OFE *

3 500 813

3 500 813

9,63%

Pozostali

14 785 573

14 785 573

40,68%

36 343 344

36 343 344

100%

*Na podstawie zgłoszeń na Walne Zgromadzenie 25 czerwca 2020 r.

Roman Szwed wraz z podmiotem powiązanym
Spinoza Investments Sp. z o. o. S.K.A.

Nationale-Nederlanden OFE *

PKO BP BANKOWY OFE *

Pozostali

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

dariusz.niedziolka@atende.pl

+48 22 29 57 297

LinkedIn