Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

% głosów na WZA

Fundacja Rodzinna Spinoza (bezpośrednio i pośrednio)

11 956 958

11 956 958

32,90%

Nationale-Nederlanden OFE *

6 103 385

6 103 385

16,79%

PKO BP BANKOWY OFE **

3 636 358

3 636 358

10,01%

Pozostali

14 646 643

14 646 643

40,30%

36 343 344

36 343 344

100%

* Na podstawie zgłoszeń na Walne Zgromadzenie 14 czerwca 2024 r. ** Wraz z PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Na podstawie zawiadomienia z dnia 20 listopada 2023 r. (RB 15/2023)

Fundacja Rodzinna Spinoza (bezpośrednio i pośrednio)

Nationale-Nederlanden OFE *

PKO BP BANKOWY OFE **

Pozostali

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn