Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

% głosów na WZA

Roman Szwed wraz z podmiotem powiązanym
Fundacja Rodzinna Spinoza

11 956 958

11 956 958

32,90%

Nationale-Nederlanden OFE *

6 103 000

6 103 000

16,79%

PKO BP BANKOWY OFE *

3 413 466

3 413 466

9,39%

Pozostali

14 869 920

14 869 920

40,92%

36 343 344

36 343 344

100%

*Na podstawie zgłoszeń na Walne Zgromadzenie 18 maja 2023 r.

Roman Szwed wraz z podmiotem powiązanym
Fundacja Rodzinna Spinoza

Nationale-Nederlanden OFE *

PKO BP BANKOWY OFE *

Pozostali

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Dariusz Niedziółka

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

[email protected]

+48 22 29 57 297

LinkedIn