Zmiana Prezesa Zarządu Spółki Atende S.A.

4/5/2024

Na stanowisko prezesa Atende został powołany dotychczasowy wiceprezes zarządu, Mariusz Stusiński, zastępując prezesa zarządu, Marcina Petrykowskiego.

Wdrożona zmiana modelu zarządzania została partnersko wypracowana w kontekście zakończenia etapu transformacji oraz zmian w Spółce, które przez ostatnie 3 lata skutecznie przeprowadził zarząd pod kierownictwem Marcina Petrykowskiego. W tym czasie Spółka wdrożyła strategię Atende Next, osiągnęła imponującą dynamikę wzrostu, rozwój działalności oraz dywersyfikację produktową i klientowską. W związku z zakończeniem misji Marcina Petrykowskiego, który planuje dalszą karierę zawodową poza grupą kapitałową, moment po zamknięciu roku 2023 stanowi naturalny etap przekazania zarządzania Spółką, celem zapewnienia kontynuacji wdrażania strategii i w konsekwencji utrzymania rozwoju oraz wzrostu Grupy Kapitałowej Atende.

Jestem niezmiernie dumny z efektów transformacji, którą wspólnie wdrożyliśmy, mając poczucie doskonale wypełnionej misji, powierzonej mi trzy lata temu przez akcjonariuszy. Atende S.A. ugruntowało jeszcze silniejszą markę na rynku transformacji cyfrowej dla dużych przedsiębiorstw, imponująco poprawiając wyniki, model operacyjny oraz dywersyfikację produktową. Pragnę serdecznie podziękować całemu zespołowi oraz każdemu z naszych interesariuszy za doskonałą współpracę, wsparcie oraz otwartość na konstruktywne zmiany i działania, które wspólnie wdrożyliśmy. Grupa kapitałowa zostaje w doskonałych rękach nowego zarządu, z którym od początku mojej kadencji aktywnie pracowałem, wspólnie budując dzisiejszy model działalności – podkreślił Marcin Petrykowski.

Chciałbym wyrazić szczere uznanie dla zaangażowania Marcina w rozwój Atende S.A. Jego wkład był bardzo cenny i znaczący dla naszego dotychczasowego sukcesu, dlatego pragnę podziękować mu za wszystkie wysiłki – podsumował nowy prezes Mariusz Stusiński.

Zmiany dokonane przez radę nadzorczą oznaczają, że od 5 kwietnia 2024 roku zarząd Atende będzie funkcjonował w trzyosobowym składzie, z Mariuszem Stusińskim na stanowisku prezesa oraz Iwoną Bakułą i Jackiem Szczepańskim jako wiceprezesami. Nowy skład Zarządu Atende S.A. wzmocni strategię rozwoju spółki oraz ma przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych. Oczekuje się, że decyzje podjęte przez radę nadzorczą pozytywnie wpłyną na stabilność i długoterminowy rozwój spółki.

W ciągu kadencji poprzedniego zarządu, spółka odnotowała znaczącą poprawę efektywności działania. To rezultat konsekwentnej reorganizacji oraz wzmocnienia obszarów Atende odpowiedzialnych za sprzedaż, oraz technikę, a także koncentracji na kluczowych wertykałach biznesowych: telekomunikacji, energetyce i sektorze publicznym oraz rozwojowi oferty produktowej o rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa, oprogramowania własnego i chmury.