Polityka zrównoważonego rozwoju

Cele oparte o czynniki ESG są ważnym elementem realizacji Strategii Atende Next 2022-2024

Nasza odpowiedzialność

„Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” Organizacji Narodów Zjednoczonych to wizja budowy lepszego świata z korzyścią dla wszystkich ludzi. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (tzw. Sustainable Development Goals), stanowiących wezwanie wszystkich krajów do podjęcia działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, likwidacji ubóstwa i budowania bardziej zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu świata do 2030 roku. Tworząc naszą Politykę ESG wyszliśmy od celów ONZ, skupiając się na obszarach, na które mamy realny wpływ i które dotyczą naszej działalności biznesowej.

Odpowiedzialność względem innych to nieodłączny element strategii rozwoju naszej firmy. Kwestie środowiska naturalnego, relacji z interesariuszami zewnętrznymi oraz odpowiedzialnego zarządzania spółką są w Atende obecne od lat. Wynikały nie tylko z regulacji zewnętrznych, ale również – a w wielu przypadkach przede wszystkim – z naszej kultury firmowej, wartości, etyki prowadzenia biznesu oraz przekonań kierownictwa oraz akcjonariuszy firmy. Jesteśmy jednak świadomi zmian – również legislacyjnych – które związane są z wymogami ESG. Monitorujemy je w firmie uważnie i przyjmujemy z tym większym uznaniem, że wpisują się one w nasze dotychczasowe praktyki, a także są zgodne z naszą misją wsparcia poprzez rozwój technologiczny przyszłości opartej o zieloną energetykę oraz eliminację papierowej dokumentacji.

Akcentujemy naszą koncentrację na ESG i chcemy jako firma wyznaczać standardy w tym zakresie na polskim rynku IT .

Poniżej przedstawiamy wybrane inicjatywy z naszej Polityki ESG pogrupowane według czynników: odpowiedzialność środowiskowa (E - environmental), odpowiedzialność społeczna (S - social) i odpowiedzialność zarządcza (G - governance).

Pobierz publikację z założeniami Polityki ESG Atende

Cele, które mają szczególny związek z działalnością Atende
1 Odpowiedzialność środowiskowa
E - ENVIROMENT

- Dalszy rozwój autorskiego oprogramowania wspierającego budowę gospodarki opartej o zrównoważony rozwój, m.in.
- rozwiązanie optymalizujące zużycie energii - besmart.energy
- system operacyjny Phoenix-RTOS wykorzystywany w nowoczesnych, inteligentnych licznikach energii, wpisując się w przyspieszenie zielonej rewolucji na rynku energetyki
- Atende ChainDoc - rozwiązanie wspierające na rezygnację z papierowego obiegu dokumentów

Zapewnienie standardów działalności operacyjnej oraz promowanie ekologicznych postaw pracowników w dążeniu do osiągnięcia neutralności środowiskowej organizacji, w tym:
- 100% energii z odnawialnych źródeł w nieruchomościach własnych
- 100% recyklingu masy wprowadzanych na rynek opakowań
- do 2025 r. 68% pojazdów hybrydowych w ramach floty samochodowej

2 Odpowiedzialność społeczna
S - SOCIAL

- Promocja różnorodności i przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym zapewnienie udziału min. 30% kobiet w zarządzie od 2023 r. i 30% kobiet w radzie nadzorczej od 2025 r.

- Rozwój kluczowych kompetencji pracowników w tym poprzez specjalistyczne szkolenia oraz zapewnienie dostępu do wiedzy eksperckiej

- Prowadzenie polityki "nie pozostawiania klienta samego"

- Zapewnienie corocznego budżetu na mecenat teatralny i działalność społeczną w obszarze m.in. budowy społeczeństwa informacyjnego i promocję nauki

- Kompleksowe usługi IT podczas Finału WOŚP świadczone przez inżynierów Atende na zasadach pro publico bono na rzecz Fundacji WOŚP

3 Zrównoważone zarządzanie
G - GOVERNANCE

- Zapewnienie najwyższych standardów zarządczych oraz najwyższego standardu bezpieczeństwa danych

- Utrzymanie certyfikatów ISO 9001, AQAP-2110, ISO/IEC 27001

- Przypisanie odpowiedzialności za poszczególne aspekty ESG członkom zarządu i powiązanie ich z wynagrodzeniami

Wspieramy

WOŚP
Uniwersytet Warszawski
Teatr Polski, Teatr Śląski, Teatr STU

100%

recyklingu masy wprowadzanych na rynek opakowań

min. 30%

kobiet na kluczowych stanowiskach kierowniczych

100%

energii z odnawialnych źródeł w nieruchomościach własnych