Władze spółki

Zarząd

Zarząd składa się z 2 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Zasady funkcjonowania Zarządu ujęto w Regulaminie Zarządu.

Regulamin Zarządu

MARIUSZ STUSIŃSKI
Prezes Zarządu
IWONA BAKUŁA
Wiceprezes Zarządu
JACEK SZCZEPAŃSKI
Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Obecna, 5-letnia wspólna kadencja rozpoczęła się 24 maja 2018 r. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej ujęto w Regulaminie Rady Nadzorczej. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności.

Regulamin Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok

ROMAN SZWED
przewodniczący Rady Nadzorczej
PATRYCJA BUCHOWICZ
wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
JAN MADEY
członek Rady Nadzorczej
MACIEJ MATUSIAK
członek Rady Nadzorczej
ELŻBIETA HÄUSER-SCHÖNEICH
członek Rady Nadzorczej