Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies serwisu Atende

Minęło ponad ćwierć wieku odkąd podłączyliśmy pierwsze polskie firmy do Internetu. Od tego czasu codziennie staramy się budować sukces naszych Klientów w oparciu o najwyższej klasy rozwiązania informatyczne z zakresu infrastruktury oraz innowacyjnego oprogramowania. Naszą specjalnością są wyjątkowo trudne i technologicznie złożone projekty.  

Dziękujemy Ci, że odwiedziłeś naszą stronę. Przywiązujemy szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z serwisuwww.atende.pl oraz przestrzegania mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-RODO.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z późn. zm.

Bezpieczeństwo

Szanujemy Twoją prywatność.

Formularze, które znajdziesz w naszym serwisie służą szybkiej i efektywnej wymianie informacji. Jeśli przekazujesz w nich swoje dane, robisz to dobrowolnie.

Administratorem danych osobowych otrzymanych od Ciebie jest Atende S.A. z siedzibą w Warszawie, plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320991, której dokumentacja rejestrowa prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 9542357358, kapitał zakładowy w wysokości 7.268.668,80 PLN, kapitał wpłacony w wysokości 7.268.668,80 PLN.

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych podanych poniżej:

 • adres: Atende S.A. siedzibą w Warszawie, plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa
 • e-mail: abi@atende.pl
 • nr telefonu: +48 22 295 7217

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych /zawartej umowy/ pomiędzy Tobą a Atende, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie zapytania dotyczące produktów i usług świadczonych przez Atende (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b) RODO);
 • wewnętrznych celów administracyjnych Atende, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez Atende usług i sposobu obsługi przez pracowników Atende w ramach realizowanych umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora (podstawa z art.6 ust.1 lit.f) RODO).

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy współpracujące z Atende; podmioty świadczące usługi kancelaryjno-administracyjne; kancelarie prawne; podmioty świadczące usługi audytorskie, doradcze, consultingowe; podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,-wyłącznie zgodnie z poleceniami Atende.

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ( do państwa trzeciego).

Twoje dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu jej wycofa lub gdy cel przetwarzania został zrealizowany. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Atende stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w związku z zawartą umową przetwarzane będą do czasu wygaśnięcia umowy i obejmuje okres gwarancji i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego nie będą dalej przetwarzane w przypadku zgłoszenia sprzeciwu.

Masz prawo:

 

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (o ile ma to zastosowanie), w celu ewentualnego przekazania tych danych innemu administratorowi danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
 • Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

W sytuacji, gdy ujawnisz w formularzu dane osobowe osoby trzeciej, uznajemy, że dysponujesz stosownym zezwoleniem tej osoby.

Pliki cookie

Serwis Atende korzysta z tzw. cookies („ciasteczek”), czyli informacji przechowywanych na komputerze użytkownika. Podmiotem, który zamieszcza informacje w formie plików cookies oraz uzyskuje do nich dostęp jest Atende S.A. z siedzibą w Warszawie przy placu Konesera 10a. Cookies wykorzystujemy wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. Nie gromadzimy ich do identyfikacji użytkownika.

Ustawienia dotyczące plików cookies są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Poprzez odpowiednią konfiguracje swojej przeglądarki możesz całkowicie wyłączyć tę opcję lub ją ograniczyć.

Marketing

Jeśli wyrazisz zgodę, na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub/i na wykorzystywanie Twojego nr telefonu Twoje dane osobowe będą wykorzystane w ramach prowadzonych przez nas akcji marketingowych.

Rekrutacja

Poprzez serwis Atende może być prowadzony nabór nowych pracowników, stażystów lub praktykantów. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji w ramach obecnie prowadzonych, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wysyłając do nas Swoje C.V. pamiętaj o umieszczeniu klauzuli o następującej treści:

,,Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w C.V. przeze Atende S.A. z siedzibą w Warszawie, plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa, w celu realizacji obecnej rekrutacji".

W przypadku, gdy Chcesz brać udział w kolejnych rekrutacjach dołącz do C.V klauzulę zgody o następującej treści:

,,Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w C.V. przeze Atende S.A. z siedzibą w Warszawie, plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa, w celu realizacji kolejnych/ przyszłych rekrutacji".