Energetyka

Poznaj rozwiązania dla cyfryzacji sektora energetycznego - od innowacyjnych sieci i systemów ICT oraz sprawnej obsługi klientów, po te wspierające budowę społeczeństwa działającego w oparciu o zieloną energię

Wspieramy firmy z sektora energetycznego, ale również paliwowego i przemysłowego w zachodzącej, zasadniczej zmianie modelu ich działania. Jako Grupa Atende, oferujemy technologie dla inteligentnych sieci przemysłowych i elektromobilności, projektujemy inteligentne liczniki energii, oferujemy wdrożenie zunifikowanych przemysłowych sieci komunikacyjnych wyposażonych w mechanizmy zapewniające wymogi ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz centralny system monitoringu i zarządzania. Oferujemy autorski system do zarządzania klastrami energetycznymi.

Jako integrator wdrażamy i serwisujemy także rozwiązania infrastrukturalne w obszarze sieci, systemów oraz bezpieczeństwa IT dla największych spółek energetycznych w Polsce.

01

Integracja IT

Postaw na solidnego i doświadczonego partnera

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia, rozległej wiedzy i różnorodnych kompetencji w obszarze integracji sieciowej, integracji systemów IT, infrastruktury technicznej Data Center oraz digital workplace.

Nasz zespół tworzą eksperci z certyfikatami wiodących producentów rozwiązań ICT. Angażujemy się w trudne i technologicznie złożone projekty, służące realizacji potrzeb biznesowych.

02

Bezpieczeństwo ICT/OT

Zapewnij skuteczną ochronę Twojej firmy

Skorzystaj ze skutecznych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo informatyczne w Twojej firmie: ochronę danych, punktów końcowych, poczty elektronicznej oraz bezpieczeństwo w sieci i na jej brzegu.

Postaw na rozwiązania umożliwiające zarządzanie bezpieczeństwem oraz inteligentną analizę incydentów, aby skuteczniej identyfikować zagrożenia i podejmować odpowiednie działania. Nasza autorska usługa Security Suite umożliwi spełnienie wymagań ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) i wzmocni Twój system ochrony.

03

Usługi IT

Postaw na
profesjonalne wsparcie

Gwarantujemy bezpieczeństwo i ciągłość działania IT łącząc wiedzę i doświadczenie najlepszych inżynierów z elastycznym podejściem do potrzeb klientów. Możemy pomóc w administrowaniu częścią lub całością środowiska IT w sposób elastyczny i dostosowany do potrzeb biznesowych klienta, tak aby mógł skupić się na rozwoju swojego biznesu.

Dzięki opracowaniu odpowiedniego planu i doborowi właściwych rozwiązań dopasujemy optymalny model działania wychodzący naprzeciw wyzwaniom Twojej organizacji.

04

Cyfryzacja procesów (blockchain)

Sprawnie rozliczaj
i kontroluj zużycie
energii

Atende we współpracy z NASK SA tworzy branżowe, prywatne sieci blockchain. Udział NASK SA gwarantuje niezaprzeczalność zapisywanych w blockchain cyfrowych zdarzeń. Dzięki technologii bazującej na prywatnej sieci blockchain nasze rozwiązania są efektywne energetycznie.

Oferujemy rozwiązania eliminujące obieg dokumentów papierowych i wspierające bezpieczne utrwalanie dokumentów cyfrowych, wdrożenie trwałego nośnika do dokumentów publicznych (np. regulaminy) jak i prywatnych (np. billing), oraz pełną digitalizację backoffice i procesów obsługi klienta - w tym podpisywanie dokumentów poprzez kody SMS oraz cyfryzację dokumentów z biometrycznym podpisem, ich archiwizację oraz indeksowanie. W energetyce technologia blockchain znajduje mnóstwo dodatkowych zastosowań, uwierzytelniając cyfrowe zdarzenia i procesy w ramach rozwoju energetyki rozproszonej i inteligentnej, bilansowaniu mocy i kontrolowania zużycia energii, obiegu i zarządzaniu dokumentacją, śledzenia pochodzenia surowców energetycznych w łańcuchu dostaw, czy rozliczeń związanych z elektromobilnością. Oferujemy szyte na miarę rozwiązania, wychodzące naprzeciw konkretnym potrzebom klientów.

05

Smart Grid

System redGrid od Atende

Grupa Atende, jako jedna z nielicznych firm informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnej energetyki i poprzez spółkę Atende Industries oferuje rozwiązania stanowiące połączenie sieci energetycznych oraz technologii teleinformatycznych, które umożliwiają zdalny pomiar parametrów generacji i poboru energii elektrycznej oraz sterowanie świadczeniem usług.

Flagowym produktem spółki jest redGrid - system klasy MDM dla sieci Smart Grid służący do zdalnej akwizycji, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych. Nasze wieloletnie doświadczenie w obszarze inteligentnych sieci i opomiarowania wynika z realizacji pierwszego, a zarazem największego tego typu projektu w regionie dla spółki Energa Operator.

06

System operacyjny czasu rzeczywistego

Phoenix-RTOS dla IoT

Phoenix Systems z Grupy Atende wraz z partnerami, w tym spółkami z Grupy Apator, projektuje innowacyjne liczniki energii elektrycznej oraz gazu. Są to nowoczesne urządzenia Internetu Rzeczy oparte na autorskim systemie operacyjnym czasu rzeczywistego Phoenix-RTOS, dedykowane zarówno na rynek polski, jak i europejski. Phoenix-RTOS został wybrany przez wpływowy portal elektroniczny EETimes jako kandydat do standardu systemu operacyjnego dla urządzeń Internetu Rzeczy (IoT).

System Phoenix-RTOS został z powodzeniem zastosowany w wielu urządzeniach dla Smart Grid o architekturze definiowanej programowo. Jednym z pierwszych urządzeń wykorzystujących Phoenix-RTOS był koncentrator danych zintegrowany z licznikiem bilansującym wdrożony w sieci Energa-Operator.

07

Zarządzanie klastrami energii

Rozwijaj OZE dzięki besmart.energy

besmart.energy to dostępna w chmurze platforma bazująca na sztucznej inteligencji, wychodząca naprzeciw problemom współczesnej energetyki opartej w coraz większym stopniu o odnawialne źródła energii.

Rozwiązanie opracowane przez Atende Industries udostępnia zestaw funkcji wpierających m.in. predykcję produkcji i zużycia energii, bilansowanie z wykorzystaniem modeli uwzględniających magazynowanie energii i predykcję cen energii na Towarowej Giełdzie Energii.

08

Elektromobilność

Efektywnie zarządzaj stacjami ładowania

Poznaj eCars - autorskie rozwiązanie spółki A2 Customer Care. System działa w chmurze i służy do zarządzania, monitorowania i prowadzenia rozliczeń pomiędzy wszystkimi użytkownikami systemu ładowania aut elektrycznych. System jest dedykowany dla przedsiębiorstw dostarczających energię elektryczną do stacji ładowania, właścicieli infrastruktury terminali ładowania i flot pojazdów elektrycznych.

Rozwiązanie eCars integruje się z SAP.

09

Akadi

Niezawodny pomiar jakości powietrza

Urządzenia Akadi stworzone przez OmniChip, spółkę z Grupy Atende, to najwyższej jakości czujniki laserowo-optyczne, które dokonują pomiarów jakości powietrza co 1 sekundę. Stacja umożliwia pomiar pyłów zawieszonych PM10, PM2.5. oraz PM1.0, a także ozonu, tlenków azotu i siarki.

Naszym celem jest zagwarantowanie najdokładniejszych wyników nawet podczas dużej wilgotności powietrza, która ma wpływ na dokładność pomiarów. W naszych urządzeniach dokonujemy kondycjonowania próbki powietrza, poprzez jego podgrzanie przed dokonaniem pomiaru.

Dlaczego Atende?

Wieloletnia tradycja związana z obsługą największych firm w branży energetycznej skutkujące praktyczną wiedzą dotyczącą potrzeb

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Michał Imioł

Kierownik Zespołu Sprzedaży

[email protected]

+48 32 359 5696

LinkedIn

Dobieramy technologie
do Twoich potrzeb

Logo Cisco
Logo Dell Technologies
Logo Microsoft
Logo VmWare
Logo Fortinet
Logo Infoblox