ATENDE CHAINDOC

Digitalizacja dokumentów w oparciu o wiarygodność blockchain

 

 

Technologia blockchain stwarza ogromne możliwości dla wielu dziedzin i branż. Potencjał technologii „łańcucha bloków” w wymiarze innym niż kryptowaluty dostrzegła nie tylko branża finansowa, ale również energetyka, handel oraz logistyka. Blockchain ma zastosowanie tam, gdzie cenione są takie wartości jak: trwałość i niezmienność w czasie, niezaprzeczalność oraz bezpieczeństwo. Wykorzystywany jest m.in. w elektronicznym trwałym nośniku, automatyzacji procesów i digitalizacji dokumentów. Wspiera organizacje w przejściu na model „paperless” (pozbawiony dokumentów papierowych), przyczyniając się w ten sposób do wygenerowania znaczących oszczędności i umożliwiając łatwiejszą i sprawniejszą komunikację.

W Atende możemy pochwalić się pionierskimi wdrożeniami technologii blockchain w sektorze publicznym i finansowym. Nasze rozwiązanie opiera się o prywatne sieci blockchain z udziałem zdefiniowanych uczestników i zlokalizowanych w Polsce zaufanych węzłów komputerowych. Centralnym węzłem zaufanym dla wszystkich rozwiązań sektorowych jest NASK SA. Oprócz tej instytucji są również inne branżowe węzły zaufane, które z jednej strony są gwarantem świadczenia usługi, a z drugiej - wyznaczają nowe standardy w swoich sektorach.

 

Trwały nośnik danych

Trwały nośnik to materiał lub narzędzie, które umożliwia przechowywanie informacji w niezmienionej postaci przez odpowiedni czas wynikający z charakteru danej informacji oraz celu, w jakim dana informacja została sporządzona. Trwałym nośnikiem danych są więc dokumenty papierowe, płyty CD/DVD, USB, dyski twarde, karty pamięci. Problem trwałego nośnika pojawił się w momencie zakwestionowania przez UOKiK sposobów, w jaki niektóre banki dostarczały swoim klientom dokumenty poprzez systemy bankowości elektronicznej. Do niedawna sądzono, że wysyłanie do klientów maila z linkiem do pliku na serwerze banku spełnia wymogi trwałego nośnika. Dziś wiadomo, że tak nie jest – klienci nie są w stanie bowiem stwierdzić, czy dokumenty pod kontrolą banku nie zmieniają się w czasie. Konieczność dostarczania dokumentów w sposób zgodny z wymogami UOKiK doprowadziły firmy i instytucje do poszukiwań alternatywnych rozwiązań wobec tradycyjnych nośników, które generują zbyt wysokie koszty tworzenia, przechowywania i przekazywania informacji. Do najpopularniejszych rozwiązań spełniających wymogi trwałego nośnika należą macierze WORM oraz blockchain. Atende, wykorzystując technologię blockchain, opracowało autorskie rozwiązanie ChainDoc, gwarantujące wiarygodność i niezmienność przekazywanych informacji.

 

Blockchain

Blockchain to "łańcuch bloków danych", sposób zapisu informacji do bazy danych (np. transakcji), które ułożone są w postaci następujących po sobie bloków. Każdy kolejny blok zawiera jednocześnie odniesienie do poprzedniego bloku, przez co tworzy się nierozerwalny łańcuch. Baza danych jest współdzieloną przez publiczną lub prywatną sieć komputerową.

 


Hash (ang. skrót): schemat działania

Hash, to krótki ciąg znaków przyporządkowanych do dowolnie dużego zbioru danych przy pomocy funkcji hashującej. Skróty umożliwiają użycie stosunkowo krótkiego ciągu znaków, które odpowiadają konkretnej transakcji zapisanej w blockchainie i możliwej do weryfikacji w każdym momencie. Każdy węzeł komputerowy w sieci przechowuje kopię bazy danych, więc nie ma pojedynczego punktu awarii. Każda informacja jest matematycznie zaszyfrowana zanim jest dodana jako nowy blok do łańcucha historycznych rekordów. Transakcje w blockchainie są więc nieodwracalne i w pełni zabezpieczone. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany w zapisach historycznych jest niemożliwe dzięki temu, że te same kopie całego łańcucha są składowane na różnych serwerach rozproszonych w sieci. Historię zapisów w bazie danych opartej na technologii blockchain można przejrzeć i zweryfikować, co daje możliwość audytu oraz zwiększa zaufanie.

Atende ChainDoc: innowacyjny trwały nośnik danych

Bazując na technologii blockchain Atende stworzyło rozwiązanie ChainDoc. Technologia Atende zapewnia niezaprzeczalne stwierdzenie, że dana cyfrowa transakcja lub zdarzenie miały miejsce. W przypadku opublikowanego cyfrowo dokumentu oznacza to pewność, że nie może zostać zmieniony oraz że został opublikowany we wskazanym czasie i przez wskazaną instytucję. Rozwiązanie Atende wychodzi naprzeciw wyzwaniu związanemu z komunikacją z klientem poprzez trwały nośnik, do czego banki oraz instytucje finansowe są zobowiązane według obowiązującego prawa. Klient musi mieć dostęp do przesłanej informacji, np. nowego cennika czy tabeli opłat, w trybie 24/7 z gwarancją jej niezmienionej postaci.

Kluczowe atrybuty

 • Bezpieczeństwo oparte na kryptografii
 • Trwałość i niezmienność danych
 • Rozproszona architektura (sieć) zwiększająca poziom bezpieczeństwa danych i ich dostępność
 • Transparentność transakcji

Kluczowe korzyści

 • Eliminacja pośredników i zbędnych procesów
 • Redukcja kosztów
 • Potencjalne dodatkowe strumienie przychodów

Atende ChainRepo: rozwiązanie do digitalizacji dokumentów papierowych

Atende ChainRepo może funkcjonować zarówno jako rozszerzenie usługi ChainDoc, jak i samodzielny moduł do obsługi obiegu dokumentów w firmie, dający możliwość wyeliminowania papierowego nośnika. Trwałe zabezpieczenie dokumentów w oparciu o mechanizmy blockchain (ChainDoc), może zostać uzupełnione również o zapis dokumentów w usłudze WORM as a Service lub macierzy WORM, dając możliwość rezygnacji z papierowych archiwów.

Cechy produktu

 • Lekkość aplikacji, możliwość integracji z systemami klienta
 • Digitalizowanie, OCRowanie, indeksowanie historycznych dokumentów
 • Łatwość integracji z własnymi rozwiązaniami IT (Rest API)

Kluczowe korzyści

 • Elastyczne modele finansowe
 • Brak konieczności utrzymywania archiwów papierowych
 • Brak konieczności utrzymywania kadry obsługującej archiwa papierowe
 • Obsługa całego procesu zawierania umowy już w sposób cyfrowy
 • Integracja z systemami klasy ERP/CRM

WORM as a Service - obiektowy magazyn danych, który wykorzystuje technologię WORM

Doskonałym uzupełnieniem usługi ChainDoc jest rozwiązanie techniczne spełniające wymogi technologii WORM (ang. Write Once Read Many), ale w modelu usługowym - WORM as a Service. Wraz z partnerem firmą EXEA zostało zaprojektowane i zbudowane środowisko techniczne, gdzie klient może zdeponować swoje dane, na określony czas retencji, po którym samodzielnie może zarządzić tą informacją korzystając z praw wynikających z RODO. Nad bezpieczeństwem powierzonych danych czuwają mechanizmy kryptograficzne charakterystyczne dla technologii blockchain, a także fizyczne składowanie danych na terenie RP w obiektach spełniających najwyższy w Polsce poziomo certyfikacji TIER III.

Cechy produktu

 • Unikalność rozwiązania - model usługowy
 • Możliwość samodzielnego zarządzania informacją przez klienta końcowego instytucji korzystające z usługi (prawo do zapomnienia RODO)
 • Silnik blockchain gwarantem oczekiwanej funkcjonalności WORM
 • Łatwość integracji z własnymi rozwiązaniami IT (REST API)

Kluczowe korzyści

 • Jednorazowa opłata za cały okres przechowywania danych
 • Brak konieczności budowania własnej infrastruktury, serwisowania, backupowania, skalowania
 • Możliwość przerzucenia administrowania danymi na klienta końcowego

Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach?

Skontaktuj się z ekspertem Atende!