Blockchain: motor nowoczesnych rozwiązań

Autorskie produkty oparte na wiedzy i doświadczeniu komercyjnych wdrożeń

 

 

Blockchain

Blockchain to "łańcuch bloków danych", sposób zapisu informacji do bazy danych (np. transakcji), które ułożone są w postaci następujących po sobie bloków. Każdy kolejny blok zawiera jednocześnie odniesienie do poprzedniego bloku, przez co tworzy się nierozerwalny łańcuch. Baza danych jest współdzieloną przez publiczną lub prywatną sieć komputerową.

 

Rys. Nierozerwalność zapisów w blokach

 

Każdy węzeł komputerowy w sieci przechowuje kopię bazy danych, więc nie ma pojedynczego punktu awarii. Każda informacja jest matematycznie zaszyfrowana zanim jest dodana jako nowy blok do łańcucha historycznych rekordów.

Transakcje w blockchainie są więc nieodwracalne i w pełni zabezpieczone. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany w zapisach historycznych jest niemożliwe dzięki temu, że te same kopie całego łańcucha są składowane na różnych serwerach rozproszonych w sieci. Historię zapisów w bazie danych opartej na technologii blockchain można przejrzeć i zweryfikować, co daje możliwość audytu oraz zwiększa zaufanie.

 

Atende ChainDoc

Bazując na technologii blockchain Atende stworzyło rozwiązanie ChainDoc.

Technologia Atende zapewnia niezaprzeczalne stwierdzenie, że dana cyfrowa transakcja lub zdarzenie miały miejsce. W przypadku opublikowanego cyfrowo dokumentu oznacza to pewność, że nie może zostać zmieniony oraz że został opublikowany we wskazanym czasie i przez wskazaną instytucję.

Rozwiązanie Atende wychodzi naprzeciw wyzwaniu związanemu z komunikacją z klientem poprzez trwały nośnik, do czego banki oraz instytucje finansowe są zobowiązane według obowiązującego prawa. Klient musi mieć dostęp do przesłanej informacji, np. nowego cennika czy tabeli opłat, w trybie 24/7 z gwarancją jej niezmienionej postaci.

Cechy produktu

Kluczowe atrybuty

 • Bezpieczeństwo oparte na kryptografii
 • Trwałość i niezmienność danych
 • Rozproszona architektura (sieć) zwiększająca poziom bezpieczeństwa danych i ich dostępność
 • Transparentność transakcji

Kluczowe korzyści

 • Eliminacja pośredników i zbędnych procesów
 • Redukcja kosztów
 • Potencjalne dodatkowe strumienie przychodów

 

 

Atende ChainRepo

ChainRepo to rozwiązanie do digitalizacji dokumentów papierowych. Może funkcjonować zarówno jako rozszerzenie usługi ChainDoc, jak i samodzielny moduł do obsługi obiegu dokumentów w firmie, dający możliwość wyeliminowania papierowego nośnika. Trwałe zabezpieczenie dokumentów w oparciu o mechanizmy blockchain (ChainDoc), może zostać uzupełnione również o zapis dokumentów w usłudze WORM as a Service lub macierzy WORM, dając możliwość rezygnacji z papierowych archiwów.

Cechy produktu

 • Lekkość aplikacji, możliwość integracji z systemami klienta
 • Digitalizowanie, OCRowanie, indeksowanie historycznych dokumentów
 • Łatwość integracji z własnymi rozwiązaniami IT (Rest API)

Kluczowe korzyści

 • Elastyczne modele finansowe
 • Brak konieczności utrzymywania archiwów papierowych
 • Brak konieczności utrzymywania kadry obsługującej archiwa papierowe
 • Obsługa całego procesu zawierania umowy już w sposób cyfrowy
 • Integracja z systemami klasy ERP/CRM

 

 

WORM as a Service

Doskonałym uzupełnieniem usługi ChainDoc jest rozwiązanie techniczne spełniające wymogi technologii WORM (ang. Write Once Read Many), ale w modelu usługowym - WORM as a Service. Wraz z partnerem firmą EXEA zostało zaprojektowane i zbudowane środowisko techniczne, gdzie klient może zdeponować swoje dane, na określony czas retencji, po którym samodzielnie może zarządzić tą informacją korzystając z praw wynikających z RODO.

Nad bezpieczeństwem powierzonych danych czuwają mechanizmy kryptograficzne charakterystyczne dla technologii blockchain, a także fizyczne składowanie danych na terenie RP w obiektach spełniających najwyższy w Polsce poziomo certyfikacji TIER III.

Cechy produktu

 • Unikalność rozwiązania - model usługowy
 • Możliwość samodzielnego zarządzania informacją przez klienta końcowego instytucji korzystające z usługi (prawo do zapomnienia RODO)
 • Silnik blockchain gwarantem oczekiwanej funkcjonalności WORM
 • Łatwość integracji z własnymi rozwiązaniami IT (REST API)

Kluczowe korzyści

 • Jednorazowa opłata za cały okres przechowywania danych
 • Brak konieczności budowania własnej infrastruktury, serwisowania, backupowania, skalowania
 • Możliwość przerzucenia administrowania danymi na klienta końcowego

 

Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach?

Skontaktuj się z ekspertem Atende!