Atende ChainRepo

Cyfrowe archiwum

Atende ChainRepo to autorskie rozwiązanie, pozwalające na automatyczne utrwalanie dokumentów papierowych w formie elektronicznej, ich archiwizację, a także wyszukiwanie i indeksowanie - zarówno przez organizację klienta, jak i końcowych użytkowników.

ChainRepo może funkcjonować zarówno jako rozszerzenie opartej na blockhain usługi Atende ChainDoc, jak i samodzielny moduł do obsługi obiegu dokumentów w organizacji, dający możliwość wyeliminowania papierowego nośnika.

W rozwiązaniu zastosowaliśmy technikę OCR (ang. optical character recognition) do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym.

Funkcjonalności rozwiązania ChainRepo

  • Digitalizacja oraz indeksowanie dokumentów - łatwe wyszukiwanie dokumentów po ich treści, niezależnie czy zapisane są jako dokument, txt, PDF czy grafika
  • Analiza treści - automatyczna klasyfikacja dokumentów
  • Integracja - łatwość powiązania z własnymi rozwiązaniami IT poprzez Rest API
  • Zarządzanie uprawnieniami - wygodna wymiana dokumentów pomiędzy stronami

Kluczowe korzyści rozwiązania ChainRepo
01Ikonka oszczędności

Oszczędności

Znaczące oszczędności, brak konieczności utrzymywania kadry obsługującej archiwa papierowe, brak konieczności utrzymywania archiwów papierowych

02Ikonka obrazująca dopasowanie

Dopasowanie

Model rozliczenia usługi dostosowany do potrzeb i wymagań klienta

03Ikonka dwie strzałki przecinające sie

Uproszczenie

Uproszczenie obsługi i procesów - szybki dostęp do dokumentów, wersjonowanie dokumentów, eliminacja pośredników i zbędnych procesów

04Ikonka gwiazda

Nowoczesność

Obsługa całego procesu zawierania umowy już w sposób cyfrowy

05Ikonka koło zębate

Integracja

Integracja z systemami klasy ERP/CRM

Centralny Węzeł Zaufany

Logo NASK SA

Branżowe Węzły Zaufane

Logo EXEA
Logo Łukasiewicz Instytut Logistyki i Magazynowania
Wiesław Łodzikowski, DYREKTOR PIONU TECHNOLOGII NASK SA

Warto korzystać z technologii blockchain, która wzmacnia cyberbezpieczeństwo. Jest ono podstawą biznesu.

Wiesław Łodzikowski
DYREKTOR PIONU TECHNOLOGII NASK SA
WORM as a Service – idealne uzupełnienie usługi ChainDoc i ChainRepo

Doskonałym uzupełnieniem usługi ChainDoc i ChainRepo jest rozwiązanie techniczne spełniające wymogi technologii WORM (ang. Write Once Read Many), ale w modelu usługowym - WORM as a Service. Wraz z naszym partnerem, firmą EXEA, stworzyliśmy środowisko techniczne, w którym klient może zdeponować swoje dane na określony czas przechowania. Zgodnie z prawem do zapomnieniem wynikającym z RODO, po tym czasie klient końcowy może samodzielnie zarządzić daną informacją.

Nad bezpieczeństwem powierzonych danych czuwają mechanizmy kryptograficzne charakterystyczne dla technologii blockchain, a także fizyczne składowanie danych na terenie RP w obiektach Data Center spełniających najwyższy w Polsce poziom certyfikacji TIER III.

Funkcjonalności rozwiązania WORM as a Service

  • Unikalność rozwiązania - model usługowy
  • Możliwość samodzielnego zarządzania informacją przez klienta końcowego instytucji korzystające z usługi (prawo do zapomnienia RODO)
  • Silnik blockchain gwarantem oczekiwanej funkcjonalności WORM
  • Łatwość integracji z własnymi rozwiązaniami IT (REST API)

Kluczowe korzyści rozwiązania WORM as a Service
01Ikonka oszczędności, niższe opłaty

Jednorazowa opłata za cały okres przechowywania danych

02Ikonka kciuk uniesiony w górę

Brak konieczności budowania własnej infrastruktury, serwisowania, backupowania, skalowania

03Ikonka folder plików

Możliwość przerzucenia administrowania danymi na klienta końcowego

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Piotr Nadrowski

Kierownik sprzedaży ds. Kluczowych Klientów

[email protected]

22 295 7523

LinkedIn