Sektor publiczny: Bezpieczeństwo IT w usłudze SECaaS

Sektor publiczny: Bezpieczeństwo IT w usłudze SECaaS
Problem z cyberbezpieczeństwem dotyka większość organizacji

Statystyki zebrane w raportach Gartnera, McKinsey, PwC oraz innych dużych firm doradczych potwierdzają obecność problemu z odpowiednim zabezpieczeniem cybernetycznym firm prywatnych oraz sektora publicznego.

CERT Polska zanotował w 2022 roku ponad 320 tysięcy zagrożeń cyberbezpieczeństwa, co stanowi aż 176% wzrost w porównaniu do poprzedniego roku.

W Polsce brakuje specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa

Z badań przeprowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że w Polsce brakuje niespełna 150 tysięcy specjalistów IT, aby wypełnić lukę pomiędzy średnią zatrudnienia w tym sektorze w Unii Europejskiej.

Dział HR organizacji przyznaje, że aż 42% wakatów jest trudnych do obsadzenia z powodu braku odpowiednich kandydatów, a 64% firm zatrudniło mniej specjalistów IT, niż pierwotnie planowano. To skutkuje sytuacją, w której wiele organizacji musi odmawiać realizacji pewnych projektów z powodu braku personelu IT.

Pracownicy działów HR przyznają, że 42% wakatów jest trudnych do obsadzenia ze względu na brak kandydatów, a 64% ankietowanych zatrudniło mniej specjalistów IT, niż pierwotnie zakładano.

Aż 1/5 organizacji musiała w ostatnich czasach odmawiać realizacji wybranych projektów ze względu na braki IT.

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa są obecnie jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Wysokie zapotrzebowanie i niski podaż spowodowały znaczny wzrost wynagrodzeń w tej dziedzinie. Dodatkowo, spada liczba absolwentów kierunków STEM, co jest niepokojącym trendem. W roku akademickim 2017/2018 uzyskało dyplom STEM 109 124 absolwentów, podczas gdy w roku akademickim 2021/2022 było to już tylko 71 779 absolwentów.

Sektor publiczny ma dodatkowy problem z pozyskaniem pracowników IT

Sektor publiczny ma swoje własne wyzwania związane z pozyskiwaniem pracowników IT, zwłaszcza tych z doświadczeniem. Administracja publiczna nie może konkurować pod względem wynagrodzeń z sektorem prywatnym, co powoduje jeszcze większy deficyt personelu i kompetencji.

Dodatkowym czynnikiem utrudniającym sytuację w sektorze publicznym są częste ataki na instytucje użyteczności publicznej w Polsce. Według badań Check Point Research , każdego tygodnia dochodzi do ponad 2300 ataków na sektor użyteczności publicznej . To sprawia, że istnieje pilna potrzeba wzmocnienia zabezpieczeń cybernetycznych w sektorze publicznym.

W obliczu coraz bardziej ograniczonych budżetów i rosnącej konkurencji o ograniczone zasoby talentów w dziedzinie IT, usługi cyberbezpieczeństwa jako usługi nadal pozostają atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu firm. Zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne mogą teraz skupić się na swoich kluczowych obowiązkach, podczas gdy partnerzy zajmują się identyfikacją i obroną przed konkretnymi rodzajami ataków.

Sektor publiczny ma dodatkowy problem z pozyskaniem pracowników IT
Sektor publiczny ma dodatkowy problem z pozyskaniem pracowników IT
Jak rozwiązać problem cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym?

Bezpieczeństwo cybernetyczne jest kluczowe dla sektora publicznego, który pracuje na dużych zbiorach poufnych danych np. danych osobowych obywateli, w których skład wchodzą numery PESEL czy dowodów osobistych. Administracja publiczna to także krytyczne z punktu widzenia działania całego państwa systemy wpływające na bezpieczeństwo wewnętrzne oraz międzynarodowe.

Jednym z rozwiązań jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa w modelu usługowym, czyli SECaaS. W sektorze publicznym działy IT zajmują się przede wszystkim ciągłością działania usług i infrastruktury IT, co sprawia, że zagadnienia cyberbezpieczeństwa są często pomijane lub traktowane powierzchownie.

Cyberbezpieczeństwo jako usługa (CSaaS) umożliwia elastyczność i dostosowanie do bieżących potrzeb biznesowych klienta poprzez możliwość zmiany świadczonych usług w czasie. Dzięki temu firma może skorzystać z najbardziej odpowiednich rozwiązań, aby sprostać zmieniającym się wyzwaniom w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

W sektorze publicznym działy IT zajmują się zapewnieniem ciągłości działania usług, aplikacji oraz sprzętu. Braki kadrowe oraz kompetencyjne nie pozwalają na pełne zaadresowanie tematu cyberbezpieczeństwa, który w administracji publicznej ze względu na swoją ważność powinien być oderwany od działów IT. SaaS, czyli oprogramowanie jako usługa polega na udostępnianiu konkretnych aplikacji za pomocą Internetu. W modeli SOCaaS, czyli outsorcingowaniu obszaru cyberbezpieczeństwa w ramach subskrypcji, pozwala zaadresować wszystkie problemy związane z cyberbezpieczeństwem w zamian za stalą, z góry określoną opłatę.

Zastanawiasz się czy organizacja może być bezpieczna bez dedykowanego działu do spraw bezpieczeństwa cybernetycznego? Zapoznaj się z naszym wpisem blogowym „Security as a Service – czy moja firma może być bezpieczna bez Działu Security?

Kilka kluczowych powodów, dla których SECaaS stało się tak popularne:

1.     Złożoność zagrożeń: Współczesne zagrożenia cybernetyczne są nie tylko bardziej zaawansowane, ale także różnorodne. Przykłady to ransomware, phishing, ataki DDoS i wiele innych. Zapewnienie odpowiedniej ochrony przed wszystkimi tymi zagrożeniami wymaga specjalistycznej wiedzy i narzędzi, które nie zawsze są dostępne wewnętrznie w organizacji.

2.     Koszty i zasoby: Tworzenie i utrzymywanie własnego działu ds. cyberbezpieczeństwa może być kosztowne i wymagać dużych nakładów finansowych. SECaaS pozwala firmom korzystać z ekspertyzy i narzędzi bez konieczności inwestowania w infrastrukturę.

3.     Dostępność ekspertów: Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa są obecnie jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku. Znalezienie i zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych osób może być trudne. Korzystając z usług SECaaS, organizacje mogą mieć dostęp do zespołów ekspertów bez konieczności ich zatrudniania.

4.     Skalowalność: SECaaS jest elastyczne i skalowalne, co oznacza, że organizacje mogą dostosować swoje potrzeby związane z bezpieczeństwem do zmieniających się warunków biznesowych. Mogą dostosować zakres usług w zależności od obecnych zagrożeń i wymagań.

5.     Ciągła ochrona: Usługi SECaaS oferują ciągłą ochronę organizacji, bez przerw i opóźnień. Dzięki monitorowaniu i reagowaniu na bieżące zagrożenia, można zmniejszyć ryzyko ataku i jego skutki.

6.     Zgodność z regulacjami: Wielu sektorów gospodarki jest regulowanych pod kątem bezpieczeństwa danych, takich jak RODO (RODO) lub inne przepisy branżowe. SECaaS może pomóc organizacjom w spełnianiu tych wymogów regulacyjnych.

Atende Security Suite to przykład usługi typu SECaaS
Atende Security Suite dla sektora publicznego

Atende Security Suite to przykład usługi typu SECaaS, którą dedykowano sektorowi publicznemu. Usługa ta oferuje pełne monitorowanie środowiska przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, eliminując potrzebę utrzymywania własnego SOC. Atende Security Suite skupia się także na wykrywaniu złośliwych działań w infrastrukturze IT, w tym ataków typu phishing czy ransomware, zarówno na serwerach, jak i urządzeniach końcowych.

Warto zaznaczyć, że Atende Security Suite nie tylko reaguje na zagrożenia, ale również działa proaktywnie, zapobiegając wystąpieniu znanych zagrożeń w organizacji.

Aby dowiedzieć się więcej o tej usłudze i jak może ona pomóc w zabezpieczeniu sektora publicznego, warto odwiedzić dedykowaną stronę Atende Security Suite.

Elementy usługi Atende Security Suite
01

Monitorowanie całego środowiska w trybie 24/7/365 

02

Proaktywne wykrywanie złośliwej aktywności w infrastrukturze IT, w tym wykrywanie i ochrona przed atakami typu ransomware i phishing

03

Zapobieganie i natychmiastowe reagowanie na incydenty bezpieczeństwa

04

Zarządzanie podatnościami i lukami w zabezpieczeniach

05

Zarządzanie jakością zabezpieczeń systemów, informacji i aktywów zgodność z regulacjami np. RODO, KNF, KSC

06

Audyty bezpieczeństwa, raporty i rekomendacje ekspertów podnoszenie świadomości o zagrożeniach

Usługa typu SOCaaS szansą dla sektora publicznego
Usługa typu SOCaaS szansą dla sektora publicznego
Jak zadbać o bezpieczeństwo cybernetyczne sektora publicznego?

Podsumowując, zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego w sektorze publicznym to kluczowa kwestia, zwłaszcza w kontekście przewlekłych braków kadrowych oraz rosnącej liczby ataków. Rozwiązaniem tego problemu może być usługa SECaaS, która pozwala skoncentrować się na zapewnieniu bezpieczeństwa bez konieczności tworzenia własnych struktur SOC. Atende Security Suite to przykład takiej usługi, która oferuje pełne monitorowanie i skuteczną ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi, jednocześnie spełniając wszystkie wymogi regulacyjne. Dla sektora publicznego jest to szansa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w dzisiejszym dynamicznym środowisku cybernetycznym.

Link do filmiku na YT o SECaaS - https://youtu.be/AlxjQhdZ9nM

Zastanawiasz się jak sprawdzić, czy infrastruktura IT w Twojej firmie spełnia wymagania bezpieczeństwa, a dane są w wystarczający sposób zabezpieczone?

Zachęcamy instytucje publiczne do kontaktu z naszym przedstawicielem Atende, który pomoże ocenić poziom bezpieczeństwa infrastruktury IT oraz odpowiednie zabezpieczenie danych w Waszej organizacji. Dbając o bezpieczeństwo cyfrowe, możemy razem pracować nad skuteczną ochroną informacji. Oferujemy bezpłatne konsultacje IT dla administracji publicznej .

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Radosław Świgoński

Kierownik Zespołu Sprzedaży Sektor Publiczny

[email protected]

22 295 73 00

LinkedIn