Atende Security Suite
bezpieczeństwo jako usługa

Skorzystaj z usługi Atende Security Suite
i wzmocnij swój system ochrony

Atende Security Suite - kompleksowe podejście do cyberbezpieczeństwa

Monitorowanie i wykrywanie zagrożeń - usługa pozwala monitorować zdarzenia zachodzące w ruchu sieciowym, urządzeniach sieciowych jak i na poszczególnych elementach końcowych np. komputerach użytkowników czy serwerach. Daje wgląd w całe środowisko IT, dzięki czemu dostarcza  informacje umożliwiające zapobieganie incydentom bezpieczeństwa.

Zapobieganie zagrożeniom – usługa dostarcza wielu mechanizmów zwiększających poziom ochrony środowiska IT m.in. pozwala na bieżące realizowanie zarządzania podatnościami, zapewnia zgodność z politykami bezpieczeństwa, filtrowania na poziomie DNS, a dzięki symulowanym atakom phishingowym oraz dedykowanym szkoleniom wspiera ochronę pracowników przed cyberatakami. 

Odpowiedź na zagrożenia – usługa zapewnia automatyzację odpowiedzi na podziwiające się incydenty, dzięki czemu zagrożenia mogą być natychmiast blokowane.

Usługa Security Suite obejmuje
04

zarządzanie podatnościami i lukami w zabezpieczeniach

05

zarządzanie jakością zabezpieczeń systemów, informacji i aktywów

06

zgodność z regulacjami np. RODO, KNF, KSC

07

audyty bezpieczeństwa, raporty i rekomendacje ekspertów

08

podnoszenie świadomości o zagrożeniach

09

indywidualne podejście do klienta

Security Suite to połączenie ludzi, procesów i technologii, które zapewnia kompleksowe podejście do cyberbezpieczeństwa

Security Suite to także skuteczna ochrona przed atakami ransomware, które obecnie postrzegane są jako jedno z największych zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Kluczem do jej zapewnienia są zaawansowane mechanizmy rekonesansu i wykrywania anomalii w całym środowisku IT, identyfikowanie podatności i luk w zabezpieczeniach oraz monitorowanie integralności plików.

Główne funkcjonalności techniczne Security Suite

 • monitorowanie sieci
 • zaawansowana ochrona urządzeń końcowych
 • wykrywanie podatności w środowisku IT
 • monitorowanie zgodności urządzeń końcowych z politykami bezpieczeństwa
 • ochrona na poziomie DNS
 • automatyczne odpowiadanie na pojawiające się incydenty
 • symulowane ataki phishingowe oraz szkolenia z bezpieczeństwa w sieci dla użytkowników

Security Suite to usługa, która zapewnia gotowe i wielowarstwowe rozwiązanie Twojego problemu związanego z zapewnienie skutecznej cyberochrony Twojej organizacji – w odróżnieniu od standardowego SOC, który skupia się na wykrywaniu incydentów, ich badaniu i reagowaniu na nie.

Usługa Security Suite zapewnia

 • możliwość monitorowania praktycznie każdego elementu środowiska IT
 • dedykowanego agenta i sondy dostarczające dodatkowych informacji ukierunkowanych na badanie zachowania i wykrywanie anomalii
 • automatyczne odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia, które szybko blokują atak zapewniając czas na działania administratora
 • dodatkowe usługi składające się na kolejne warstwy ochrony:
  o   filtrowanie domen używanych w celach przestępczych oraz wykrywanie prób podszycia się pod firmowe domeny
  o   zaawansowane, symulowane kampanie phishingowe i warsztaty propagujące wiedzę wśród pracowników
  o   monitorowanie zgodności infrastruktury IT z przyjętymi politykami bezpieczeństwa
  o   wykrywanie i zarządzanie podatnościami
  o   monitorowanie integralności plików pozwalające na wykrywanie ataków ransomware oraz na monitorowaniu zmian w plikach m.in. w plikach konfiguracyjnych
  o   monitorowanie publicznych wycieków pod względem pojawiania się w nich firmowych informacji

Zadanie realizowane w ramach SOC
Security Suite wspiera procesy zarządzania

 • incydentami
 • podatnościami
 • zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem
 • konfiguracją
 • zmianą

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Karol Kij

KIEROWNIK PRODUKTU W DZIALE ROZWIĄZAŃ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

bezpieczenstwo@atende.pl

LinkedIn