Raport bieżący nr 9/2020

Raport bieżący nr 9/2020 — 25.06.2020 13:24

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2020 r.

Zarząd Atende S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Atende S.A. („ZWZ′), które odbyło się 25 czerwca 2020 roku:

Spinoza Investments sp. z o.o. S.K.A., 8 668 965 głosów, 40,02% na ZWZ, 23,85% ogółem,

Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, 6 100 000 głosów, 28,16% na ZWZ, 16,78% ogółem,

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny, 3 500 813 głosów, 16,16% na ZWZ, 9,63% ogółem,

Roman Szwed, 3 287 993 głosy, 15,18% na ZWZ, 9,05% ogółem.

Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu reprezentowanych było łącznie 21 662 771 akcji stanowiących 59,61% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%.