Raport bieżący nr 9/2013

Raport bieżący nr 9/2013 — 20.03.2013 19:00

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. w dniu 19 marca 2013 r. powołało do Rady Nadzorczej Patrycję Buchowicz oraz Jana Madeya. Jednocześnie 19 marca 2013 r. był ostatnim dniem członkostwa w Radzie Nadzorczej dla:   - Tadeusza Czichona, w następstwie złożenia rezygnacji, o czym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 2/2013 dnia 10 stycznia 2013 r. oraz

   - Piotra Putecznego, w następstwie złożenia rezygnacji, o czym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 3/2013 dnia 14 stycznia 2013 r.Skład Rady Nadzorczej po powyższych zmianach jest następujący:   - Sławomir Kamiński, przewodniczący Rady Nadzorczej,

   - Mirosław Panek, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

   - Patrycja Buchowicz, członek Rady Nadzorczej,

   - Grzegorz Domagała, członek Rady Nadzorczej,

   - Jan Madey, członek Rady Nadzorczej.Życiorys Patrycji Buchowicz:Wykształcenie:Absolwentka Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja: rachunkowość finansowaDoświadczenie:Od 2012 roku – Wiceprezes Zarządu Corvus Corporate Finance sp. z o. o.,

2011 - 2012 – Doradca Zarządu spółki LST CAPITAL S.A.

Od 2005 roku – obecnie własna działalność gospodarcza obejmująca doradztwo finansowe na rynku kapitałowym,

Od 2004 roku – obecnie - współpracuje z Corvus Corporate Finance sp. z o.o.

1994 - 2001 – Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., pion rynku pierwotnego, specjalista ds. operacji bankowych oraz project manager

1993 - 1994 – Komisja Nadzoru Finansowego (dawniej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Biuro Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych, radca

1992 – pracownik Politechniki WarszawskiejPatrycja Buchowicz obecnie jest Członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek: SovereignFund TFI S.A., Drewex S.A., BI Insight S.A., Eurosnack S.A., European Power Group S.A., Green Power Resources S.A., Skippi Yachts S.A., Zakłady Stolarki Budowlanej Ferno sp. z o.o.Patrycja Buchowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie została wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Życiorys Jana Madeya:Wykształcenie:Magisterium: 1964, Wydział Matematyki i Fizyki UW, matematyka (metody numeryczne)

Doktorat: 1972, Wydział Matematyki i Mechaniki UW, nauki matematyczne

Habilitacja: 1979, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, nauki matematyczne w

zakresie informatyki

Tytuł profesora: 2001, Instytut Podstaw Informatyki PAN, nauki techniczne w zakresie informatykiZatrudnienie:Stałe — Uniwersytet Warszawski od 4 kwietnia 1964 r.. Obecne stanowisko (od 1 października 2006 r.): profesor zwyczajny w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Czasowe — Dania, Kanada, RFN, USAFunkcje kierownicze w Uniwersytecie Warszawskim:1988 - 2013: Kierownik Zakładu Systemów Operacyjnych w I. Inf.

1984 - 1996: Dyrektor Instytutu Informatyki

1996 - 2002: Prorektor

2002 - 2005: Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji

2005 - 2012: Dyrektor Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji

2012 - 2016: Pełnomocnik Rektora ds. Edukacji MultimedialnejObecnie pełnione ważniejsze funkcje poza Uniwersytetem Warszawskim:Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przewodniczący europejskiego stowarzyszenia EUNIS

Przewodniczący Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji

Przewodniczący Zespołu Specjalistycznego do spraw Infrastruktury Informatycznej, MNiSzW

Przewodniczący Zarządu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO Programu Informacja dla Wszystkich, PK IFAP

Członek Dyrekcji Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, MUCI

Członek Komitetu Głównego Olimpiady InformatycznejStowarzyszenia naukowe i zawodowe:Akademia Inżynierska w Polsce

Polskie Towarzystwo Informatyczne — członek honorowy

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej

Zagraniczne: ACM, IEEE, IEEE CS, Society for Software EngineeringJan Madey nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.