Raport bieżący nr 7/2024

Raport bieżący nr 7/2024 — 06.05.2024 15:04

Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Atende S.A. i Grupy Atende za I kwartał 2024 r.

Zarząd Atende S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, wybrane szacunkowe wyniki finansowe Atende S.A. i Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 2024 r.

 

Zarząd Atende S.A. zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Atende za I kwartał 2024 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za I kwartał 2024 r., który zostanie opublikowany 14 maja 2024 r.

Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Atende S.A. i Grupy Atende za I kwartał 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne