Raport bieżący nr 8/2022

Raport bieżący nr 8/2022 — 21.06.2022 09:54

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Atende S.A. informuje, że 21 czerwca 2022 r. otrzymał od Pawła Małyski oświadczenie o rezygnacji z dniem 8 lipca 2022 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Atende S.A. Jako powód rezygnacji podano nowe plany zawodowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe