Raport bieżący nr 8/2021

Raport bieżący nr 8/2021 — 19.03.2021 17:16

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Atende S.A. informuje, że 19 marca 2021 r. otrzymał od Moniki Mizielińskiej-Chmielewskiej oświadczenie o jej rezygnacji z dniem 19 marca 2021 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Atende S.A. Jako powód rezygnacji podano przyczyny osobiste.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe