Raport bieżący nr 8/2020

Raport bieżący nr 8/2020 — 25.06.2020 10:19

Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2020 r.

Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 25 czerwca 2020 roku.

  Podjęte uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A.

Podjęte uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe