Raport bieżący nr 8/2013

Raport bieżący nr 8/2013 — 20.03.2013 18:00

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 marca 2013 r.

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATM Systemy Informatyczne S.A., które odbyło się 19 marca 2013 roku:

Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A., 8 668 965 głosów, 56,02% na NWZ, 23,85% ogółem,

ING Otwarty Fundusz Emerytalny, 3 500 000 głosów, 22,62% na NWZ, 9,63% ogółem,

Roman Szwed, 3 287 993 głosów, 21,25% na NWZ, 9,05% ogółem.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%