Raport bieżący nr 5/2022

Raport bieżący nr 5/2022 — 29.04.2022 10:01

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Atende S.A. („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2022 z 8 kwietnia 2022 r., o podpisaniu przez konsorcjum zależnej od Emitenta spółki A2 Customer Care Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Atende S.A. (członek konsorcjum) (razem „Wykonawca”) umowy z PGE Systemy S.A. („Zamawiający”) na wdrożenie centralnych systemów CRM i Billing („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest wdrożenie dwóch odrębnych systemów dla PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A., dostawa platformy sprzętowej na potrzeby wdrażanych systemów oraz świadczenie usług rozwojowych, gwarancyjnych i serwisowych. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy ustalono na 154,3 mln zł brutto. Na wdrożenie przez Wykonawcę systemów przeznaczono 3 lata, które po tym okresie objęte zostaną 36 miesięcznym okresem gwarancji i wsparcia. Poza podstawową częścią związaną z wdrożeniem systemów, strony dopuszczają możliwość skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji dotyczącego usług serwisowych na okres do 7 lat oraz prawa opcji dotyczącego przedłużenia świadczenia przez Wykonawcę usług rozwojowych dla wdrożonych systemów. Ogólne warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne