Raport bieżący nr 3/2023

Raport bieżący nr 3/2023 — 23.03.2023 12:26

Otrzymanie zamówień o istotnej wartości

Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu 23 marca 2023 r. przez Spółkę zamówień od operatora telefonii komórkowej na łączną kwotę 5,1 mln USD (22 mln zł) na dostawy sprzętu, oprogramowania oraz usług Atende w ramach rozbudowy sieci pakietowej. Zamówienia zostaną zrealizowane w ciągu 12 miesięcy. Ogólne warunki realizacji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne