Raport bieżący nr 3/2016

Raport bieżący nr 3/2016 — 30.03.2016 16:45

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Atende S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy w wysokości 6 541 801,92 zł, co oznacza kwotę 0,18 zł na jedną akcję. Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie daty 28 czerwca 2016 r. jako dnia dywidendy oraz daty 14 lipca 2016 r. jako terminu wypłaty dywidendy. Rekomendacja zostanie przedłożona radzie nadzorczej Spółki do oceny. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2015 r. podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe