Raport bieżący nr 24/2021

Raport bieżący nr 24/2021 — 27.07.2021 17:26

Zależna spółka Phoenix Systems dostarczy oprogramowanie do inteligentnych gazomierzy na rynek belgijski

Zarząd Atende S.A. („Atende”) informuje, że w dniu 27 lipca 2021 r. powziął informację o tym, że belgijska spółka Landis+Gyr („Landis+Gyr”) wygrała przetarg zorganizowany przez belgijskich operatorów sieci, Fluvius, ORES, RESA i Sibelga na dostarczenie kompleksowego rozwiązania typu „dane jako usługa” („DaaS” ang. Data-as-a-Service), składającego się z centralnego systemu nadrzędnego oraz inteligentnych liczników energii elektrycznej i gazu. Inteligentne gazomierze, w ilości około 1 mln sztuk, dostarczone zostaną w latach 2023-2031 przez Apator Metrix S.A., który jest partnerem Landis+Gyr. Urządzenia te bazować będą na przeznaczonym do urządzeń brzegowych Internetu Rzeczy (ang. Edge IoT) autorskim systemie operacyjnym Phoenix-RTOS oraz oprogramowaniu aplikacyjnym dostarczonym przez zależną od Atende spółkę Phoenix Systems sp. z o.o. („Phoenix Systems).

Szacowany przychód Phoenix Systems, z tytułu realizacji umowy w latach 2021 - 2031, wyniesie ok. 9 mln zł. Informacja o wygranym przetargu jest istotna dla Atende, ponieważ jest to pierwszy kontrakt o dużej skali na dostarczenie inteligentnych urządzeń pomiarowych wykorzystujących autorskie oprogramowanie Phoenix Systems.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne