Raport bieżący nr 23/2012

Raport bieżący nr 23/2012 — 21.06.2012 16:00

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółk

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu 21 czerwca 2012 roku otrzymał zawiadomienia od Pana Tadeusza Czichona oraz spółki ATP Invest sp. z o.o. S.K.A. o zmianach stanu posiadania akcji Spółki.

W dniu 19 czerwca 2012 r. w wyniku wniesienia aportu Pan Tadeusz Czichon zbył 6 464 316 akcji Spółki. Przed zawarciem transakcji Pan Tadeusz Czichon posiadał 6 464 316 (17,79%) akcji ATM Systemy Informatyczne S.A. uprawniających do 6 464 316 (17,79%) głosów na WZA Spółki.

W wyniku transakcji Pan Tadeusz Czichon nie posiada żadnych akcji ATM Systemy Informatyczne S.A.

Jednocześnie w dniu 19 czerwca 2012 roku spółka ATP Invest sp. z o.o. S.K.A. zawiadomiła o nabyciu w wyniku wniesienia aportu 7 641 172 (21,03%) akcji ATM Systemy Informatyczne S.A., uprawniających do 7 641 172 (21,03%) głosów na WZ Spółki.

Przed zawarciem powyższej transakcji ATP Invest sp. z o.o. S.K.A nie posiadała żadnych akcji ATM Systemy Informatyczne S.A.

Spółka nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w ATM Systemy Informatyczne S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Potencjalne zwiększenie udziału w ATM Systemy Informatyczne S.A. będzie traktowane przez Spółkę jako inwestycja kapitałowa.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji