Raport bieżący nr 22/2021

Raport bieżący nr 22/2021 — 23.06.2021 18:26

Powołanie prezesa Zarządu

Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 23 czerwca 2021 r. Marcina Petrykowskiego na członka Zarządu Spółki w funkcji prezesa Zarządu.

Marcin Petrykowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 Życiorys Marcina Petrykowskiego Emitent przekazuje w załączeniu.

CV Marcin Petrykowski

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe