Raport bieżący nr 21/2012

Raport bieżący nr 21/2012 — 15.06.2012 18:00

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę nadzorującą

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 czerwca 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu w dniach od 12 czerwca 2012 roku do 14 czerwca 2012 roku łącznie 157 429 sztuk akcji Spółki.

Zestawienie transakcji kupna akcji Spółki:

   - 12 czerwca 2012 kupno 33 625 sztuk akcji po cenie 1,35 zł,

   - 13 czerwca 2012 kupno 20 100 sztuk akcji po cenie 1,36 zł,

   - 14 czerwca 2012 kupno 103 704 sztuk akcji po cenie 1,36 zł.

Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnej zwykłej. Wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych