Raport bieżący nr 2/2013

Raport bieżący nr 2/2013 — 10.01.2013 10:10

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. informuje, że w dniu 9 stycznia 2013 r. otrzymał oświadczenie Tadeusza Czichona, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o rezygnacji przez niego z członkostwa w Radzie Nadzorczej.Dniem zakończenia członkostwa w Radzie Nadzorczej będzie dzień obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Jednocześnie Tadeusz Czichon zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 9 stycznia 2013 r.Przyczyny złożenia rezygnacji nie zostały podane.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.