Raport bieżący nr 19/2021

Raport bieżący nr 19/2021 — 22.06.2021 17:30

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Atende S.A. informuje, że 22 czerwca 2021 r. otrzymał od Pawła Woźniaka oświadczenie o rezygnacji z dniem 22 czerwca 2021 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Atende S.A. Jako powód rezygnacji podano przyczyny osobiste.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe