Raport bieżący nr 16/2013

Raport bieżący nr 16/2013 — 20.05.2013 09:43

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Atende S.A. (uprzednio ATM Systemy Informatyczne S.A.) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012 w wysokości 2 907 467,52 zł tj. 0,08 zł na jedną akcję. Na dywidendę przeznacza się cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 016 946,42 zł oraz kwotę w wysokości 1 890 521,10 zł pochodzącą z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2012 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe