Raport bieżący nr 15/2017

Raport bieżący nr 15/2017 — 12.10.2017 13:01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd Atende S.A. („Emitent′) w nawiązaniu do raportu bieżącego RB 12/2017 z dnia 19 września 2017 r. informuje, że 12 października 2017 r. powziął informację o wyborze przez Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi („Zamawiający′) oferty Emitenta w postępowaniu przetargowym nr 17/4/40/17 pt. „Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych′ („Postępowanie′). Przedmiotem Postępowania jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego trójośrodkowego środowiska platformy wirtualizacji.

Oferta Emitenta, o wartości 61,3 mln zł brutto, była jedyną ofertą spełniającą wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Emitent poinformuje o podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.