Raport bieżący nr 14/2012

Raport bieżący nr 14/2012 — 01.06.2012 16:00

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2011 w wysokości 2 544 034,08 zł tj. 0,07 zł na jedną akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej części zysku z roku 2011 w kwocie 2 957 130,17 zł na kapitał zapasowy.

Uchwała Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2011 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe