Raport bieżący nr 13/2012

Raport bieżący nr 13/2012 — 31.05.2012 18:00

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę nadzorującą

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu w dniu 30.05.2012 roku 100 000 szt. akcji Spółki po cenie 1,86 zł oraz nabyciu w dniu 31.05.2012 roku 250 000 szt. akcji Spółki po cenie 1,80 zł.

Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnej zwykłej. Wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych