Raport bieżący nr 1/2012

Raport bieżący nr 1/2012 — 18.05.2012 14:50

Przystąpienie do Systemu ESPI

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. informuje, iż Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), przydzieliła Spółce dostęp do systemu ESPI. W związku z powyższym, od dnia 18 maja 2012 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem tego systemu zgodnie z wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.Podstawa prawna: Inne uregulowania