Cyberbezpieczny Samorząd. O co mogą ubiegać się jednostki samorządowe we wniosku o dofinansowanie?

Program Cyberbezpieczny Samorząd wystartował
Cyberbezpieczny Samorząd. O co mogą ubiegać się jednostki samorządowe we wniosku o dofinansowanie?

Poznaliśmy szczegóły nowego programu Ministerstwa Cyfryzacji - Cyberbezpieczny Samorząd . 19 lipca rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie działań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Samorządy mają na to czas do końca września. Do gmin, powiatów i województw trafi prawie 1,9 mld złotych – zapowiedział Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Jak ważna jest cyberhigiena

Bezpieczeństwo cyfrowe stało się niezwykle ważnym i priorytetowym zagadnieniem, zwłaszcza w kontekście rozwoju technologicznego oraz zależności od infrastruktury cyfrowej. Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa (CSIRT NASK) coraz częściej ostrzega o cyberoszustwach - najczęściej w postaci kampanii phishingowych skierowanych w przypadkowych użytkowników sieci. Sektor publiczny coraz częściej staje się celem zaawansowanych, wyrafinowanych, uporczywych i precyzyjnie ukierunkowanych zagrożeń. Wraz z rozwojem technologii i digitalizacją, zagrożenia związane z cyberprzestrzenią ewoluują, rośnie podatność na ataki, wymagając nieustannego podnoszenia poziomu ochrony danych i odporności systemów IT.

Ataki cybernetyczne stają się coraz bardziej powszechne, szczególnie w kontekście rozwoju technologicznego i zależności od infrastruktury cyfrowej. Liczba zgłoszeń CSIRT NASK rośnie każdego roku. Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało inicjatywę zapewnienia cyfrowego bezpieczeństwa Polski, mającą na celu wzmocnienie cyberochrony jednostek samorządu terytorialnego. Program Cyberbezpieczny Samorząd wpisuje się w krajowy system cyberbezpieczeństwa, oferując wsparcie finansowe dla ponad 2,8 tysiąca jednostek samorządu terytorialnego. Po to, by mogły skutecznie przeciwdziałać atakom na podmioty administracji publicznej i zagrożeniom związanym z cyberprzestrzenią.

O co chodzi w programie Cyberbezpieczny Samorząd?

Program Cyberbezpieczny Samorząd to wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w obszarze cyberbezpieczeństwa. Inicjatywa pozwoli samorządom na inwestycje w nowoczesne rozwiązania zwiększające odporność na ataki cyberbezpieczeństwa. Celem programu jest nie tylko dostarczenie środków finansowych, ale także zwiększenie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wspieranie rozwoju odpowiednich kompetencji w tym obszarze. Samorządy mogą dowolnie dysponować budżetem, inwestując w sprzęt komputerowy, w szkolenia dla urzędników, oprogramowanie i licencje. Wspierając cyberhigienę i inwestując środki w monitoring ciągły oraz w skuteczne metody reagowania, instytucje będą mogły ograniczyć podatności na ataki hakerskie.

Cyberbezpieczny Samorząd uodporni lokalne jednostki na ataki
Kluczowe obszary dofinansowania

Co powinien zawierać wniosek i na jakie rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa można otrzymać dofinansowanie? Program Cyberbezpieczny Samorząd adresuje kluczowe obszary, które mają fundamentalne znaczenie dla skutecznej ochrony przed atakami na podmioty administracji publicznej i zagrożeniami związanymi z cyberprzestrzenią. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:

01

Audyt bezpieczeństwa cyfrowego

Dobre zrozumienie bieżącego stanu bezpieczeństwa cyfrowego jest niezbędne dla skutecznej strategii ochrony. Dofinansowanie może obejmować przeprowadzenie audytu, analizę potencjalnych ryzyk oraz rekomendacje w zakresie wdrażania odpowiednich rozwiązań.

02

Szkolenia dla pracowników jednostek samorządu

To czynnik ludzki jest kluczowym elementem ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi. Program umożliwia finansowanie szkoleń i podnoszenie kompetencji kadry samorządowej w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.

03

Implementacja narzędzi do monitorowania infrastruktury IT

Skuteczne monitorowanie i wykrywanie incydentów cybernetycznych to nieodzowne elementy w strategii cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie może obejmować zakup i wdrożenie odpowiednich narzędzi i technologii.

04

Wdrożenie planów reagowania na incydenty cybernetyczne

W przypadku wystąpienia incydentu cybernetycznego, kluczowe jest szybkie i skuteczne reagowanie. Program umożliwia dofinansowanie opracowania i wdrożenia planów reagowania na tego typu zdarzenia.

Wsparcie finansowe dla samorządów

Warto zaznaczyć, że program Cyberbezpieczny Samorząd oferuje konkretne wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki temu, mniejsze i mniej zamożne gminy, które często nie dysponują wystarczającymi zasobami na skuteczną ochronę, mają szansę na podniesienie poziomu swojej cyberbezpieczeństwa. Całkowita kwota dofinansowania wynosi prawie 1,9 miliarda złotych, z czego 1,5 miliarda złotych pochodzi ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Program realizowany jest przez renomowane instytucje takie jak Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) oraz NASK Państwowy Instytut Badawczy .

Każdy samorząd może dostać od 200 do 850 tysięcy zł. Wysokość dofinansowania oraz udział wkładu własnego są uzależnione od liczby mieszkańców i zamożności jednostki, czyli tzw. wskaźnika podatkowego odpowiedniego dla gmin, powiatów i województw. Do zapewnienia wkładu własnego, którego łączna wysokość dla całego projektu to ok. 4 proc., będą zobowiązane tylko najzamożniejsze samorządy.

W co warto zainwestować?

Atende S.A. aktywnie uczestniczy w rozwoju zaawansowanych usług cyfrowych oraz podnoszeniu poziomu cyberbezpieczeństwa w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w Polsce. Wspieramy klientów sektora publicznego realizując usługi własne oraz dobierając wspólnie z naszymi klientami najbardziej efektywne technologie wiodących dostawców cyberbezpieczeństwa. Posiadamy rozbudowane kompetencje w poniższych obszarach:

  • Integracja IT w oparciu o rozwiązania hardware i software globalnych producentów i dostawców technologicznych;
  • Cyberbezpieczeństwo w oparciu o rozwiązania własne oraz liderów rynku;
  • Cloud i usługi chmurowe w szczególności oparte o narzędzia Microsoft oraz Google;
  • Outsourcing IT od obsługi użytkowników (helpdesk), po kompleksowe wsparcie w zakresie infrastruktury sieciowej, systemowej oraz działania krytycznych aplikacji.

Cybersecurity

W oparciu o nasze doświadczenie,  w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd, w szczególności rekomendujemy rozwiązania - Atende Security Suite (A2S) oraz Cryptomage Cyber Eye™ .

Atende Security Suite to usługa opracowana w trosce o rosnące zagrożenia związane z cyberprzestrzenią. Wspiera  samorządy w osiągnięciu wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji gdy brakuje odpowiednich i zasobów kadr informatycznych w następujących obszarach:

Monitorowanie i wykrywanie zagrożeń

zachodzących w ruchu sieciowym, urządzeniach sieciowych jak i na poszczególnych elementach końcowych np. komputerach użytkowników czy serwerach. Dostarcza informacje umożliwiające zapobieganie incydentom bezpieczeństwa.

Zapobieganie zagrożeniom

poprzez wsparcie bieżącej realizacji zarządzania podatnościami, zapewnienia zgodności z politykami bezpieczeństwa, filtrowania na poziomie DNS, a dzięki symulowanym atakom phishingowym oraz dedykowanym szkoleniom wspiera ochronę pracowników przed cyberatakami.

Automatyzacji odpowiedzi

na pojawiające się incydenty, dzięki czemu zagrożenia mogą być natychmiast blokowane.

Sonda

W zależności od skali, samorządy mogą skorzystać ze wsparcia w trybie oprogramowania lokalnego (on-prem) lub w formie outsourcingowanej usługi (SaaS). Zapewniają to rozwiązania, jak Atende Security Suite (A2S) oraz Cryptomage Cyber Eye™ . Z jednej strony mamy usługę outsorcingową, by wspierać zespoły IT za pomocą zewnętrznych specjalistów cyberbezpieczeństwa – wykrywać, reagować i odpowiadać na zagrożenia. Z drugiej, zaawansowane rozwiązanie, z którym zespoły ds. cyberbezpieczeństwa zyskują znacznie lepszą widoczność ruchu w sieci, dodatkową warstwę zabezpieczeń oraz są lepiej przygotowane do szybszego reagowania, badania i wizualizacji możliwych zagrożeń i ataków na infrastrukturę firmy - Karol Kij, Dyrektor Departamentu ds. Rozwiązań Cyberbezpieczeństwa.

Dla większych JST oraz podległych im wydziałów jak np. ZTM, wodociągi itd. Atende poleca Cryptomage Cyber Eye™ - sondę klasy Network Detection and Response (NDR), która zapewnia lepszą jakość wykrywania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem oraz niskopoziomowe zabezpieczenia sieciowe dla najbardziej krytycznych zasobów.

Zastanawiasz się, które rozwiązanie jest dla Twojej jednostki?

Nasi przedstawiciele są otwarci na spotkania, by dzielić się aktualną wiedzą i doświadczeniem z szerokorozumianego obszaru IT oraz cyberbezpieczeństwa celem jak najlepszego przygotowania wniosku. Jeśli stoisz przed wyzwaniem dotyczącym wyboru odpowiednich rozwiązań cybersecurity w ramach dofinansowania w programie wsparcia cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji IT.

Aby skorzystać z bezpłatnej konsultacji, wystarczy wypełnić ten formularz lub skorzystać z preferowanej opcji kontaktu z naszym przedstawicielem poniżej.

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Radosław Świgoński

Kierownik Zespołu Sprzedaży Sektor Publiczny

[email protected]

22 295 73 00

LinkedIn