Poprawa wyników Atende w 2022 roku, mocne podstawy do wzrostu

3/30/2023

W zakończonym 2022 roku Grupa Atende wypracowała dobre wyniki finansowe, znacznie lepsze niż w roku poprzednim, w tym wyższe o 10% przychody ze sprzedaży (wzrost z 205,3 mln zł do 225,6 mln zł), wzrost zysku operacyjnego z 0,1 mln zł do 3,0 mln zł oraz EBITDA na poziomie prawie 13 mln zł. Był to jednocześnie dla spółki rok odbudowy i koncentracji na efektywności po trudnym roku 2021, którego wynik roczny negatywnie obciążyła sytuacja związana z przerwanym dostępem do certyfikatów bezpieczeństwa przemysłowego. W 2022 roku, podobnie jak w roku wcześniejszym, na działalność operacyjną Spółki oraz osiągnięte wyniki negatywny wpływ miały opóźnienia w dostawach produktów głównych dostawców Atende, będące następstwem braków materiałowych w przemyśle półprzewodnikowym.

W 2022 roku wdrożyliśmy szereg działań, wpisanych w strategię Atende Next 2022-2024, dzięki którym rozpoczęliśmy rok 2023 znacznie wzmocnieni oraz lepiej przygotowani do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Warto wspomnieć chociażby reorganizację struktur sprzedażowych oraz wzmocnienie zespołów odpowiedzialnych za rozwój usług cyberbezpieczeństwa i chmury powiedział Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende SA.

W ubiegłym roku Atende intensywnie rozwijało własne rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa. W tym obszarze Spółka stworzyła oraz dokonała pierwszych sprzedaży kompleksowej usługi pn. Atende Security Suite. Ponadto Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod koniec 2022 roku przyznało 5,6 mln zł dofinansowania Atende SA i Cryptomage SA na stworzenie systemu integrującego dane z rozproszonych systemów bezpieczeństwa, automatyzującego inwestygację incydentów oraz zapewniającego wsparcie informatyczne dzięki algorytmom inteligentnej oceny zagrożeń.  

Równolegle nastąpiło wzmocnienie wieloletniej, bliskiej współpracy z operatorami telefonii komórkowej, m.in. w procesie ich transformacji w kierunku technologii 5G. Atende w dalszym ciągu aktywnie uczestniczy w rozbudowie rdzenia sieci pakietowych operatorów, a także poszerza swoje kompetencje w zakresie kompleksowego monitoringu sieci mobilnych. Ponadto Spółka rozwija swój flagowy produkt Atende SMaCS do zarządzania usługami abonenckimi w sieciach IP i rozliczania abonentów. Przychody od tego najważniejszego dla Atende segmentu rynku wzrosły do 54,8 mln zł z 46,8 mln zł w 2021 roku.

W aspekcie spółek zależnych kluczowym wydarzeniem w 2022 roku było zawarcie umowy na kwotę 154,3 mln zł brutto przez spółkę A2 Customer Care (A2CC), w konsorcjum z Atende, i rozpoczęcie wdrożenia centralnych systemów CRM i Billing w PGE Systemy SA. - projektu, który nie tylko stanowi jeden z filarów transformacji cyfrowej ujętych w strategii tej największej w kraju grupy energetycznej, ale i jeden z największych projektów cyfryzacji polskiej energetyki. Pomimo wyzwania organizacyjnego dla spółki A2CC, która musiała w stosunkowo krótkim czasie znacznie rozbudować swoje zespoły projektowe i wdrożeniowe, projekt jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem, a w 2023 roku powinien mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy.

Wśród spółek zależnych należy także wyróżnić spółkę OmniChip projektującą układy scalone, która zanotowała bardzo dobre wyniki finansowe (1,3 mln zysku netto, wzrosty przychodów ze sprzedaży i zysku netto po 70% r/r), realizując jednocześnie europejski projekt badawczo-rozwojowy REALHOLO i rozpoczynając prace nad kolejnym półprzewodnikowym IP.

Warto także wspomnieć, że w tym roku po raz pierwszy Atende publikuje oficjalną Politykę ESG celem podkreślenia, że jako nowoczesna grupa technologiczna włącza czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze jako fundamentalny wymiar strategii prowadzenia i rozwoju biznesu.

Chociaż osiągnęliśmy zdecydowanie lepsze wyniki finansowe niż rok wcześniej, jestem przekonany, że pozostają one dalekie od potencjału reprezentowanego przez naszą zdywersyfikowaną biznesowo Grupę. Tworzymy wyprzedzające rynek rozwiązania, jak PCF dla operatorów mobilnych, platformę besmart.energy do zarządzania spółdzielniami energetycznymi czy ChainDoc dla organizacji bez papieru. Do tego już dzisiaj jesteśmy trwale obecni w branżach, które z roku na rok przyspieszają cyfryzację, jak energetyka, telekomunikacja oraz sektor publiczny. Patrzymy w przyszłość z dużym optymizmem – podsumował Marcin Petrykowski.