Raport bieżący nr 8/2024

Raport bieżący nr 8/2024 — 16.05.2024 15:38

Rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2023

Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Atende”) informuje, że w dniu 16 maja 2024 r. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Atende S.A. za rok 2023, zgodnie z którą postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 wynoszącego 13.269.113,87 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Rekomendacja Zarządu Spółki niewypłacania dywidendy za 2023 rok i przeznaczenia całego zysku na kapitał zapasowy jest wynikiem przeprowadzenia gruntownej analizy aktualnej sytuacji Spółki oraz jej perspektyw na przyszłość, z której wynikają potrzeby:

  1. dalszych inwestycji w rozwój kluczowych dla przyszłości Spółki rozwiązań. Spółka znajduje się obecnie w fazie dynamicznych zmian, szczególnie w kontekście ewolucji rynku oraz zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów. Aby pozostać konkurencyjnym na rynku i zabezpieczyć swoją pozycję na przyszłość, Spółka musi kontynuować inwestycje w rozwój kluczowych rozwiązań własnych, między innymi systemów oprogramowania dla operatorów komórkowych, usług z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz  rozwiązań chmurowych wykorzystujących sztuczną inteligencję. Zatrzymanie środków finansowych poprzez niewypłacanie dywidendy umożliwi Spółce przeznaczenie dodatkowych zasobów na te inwestycje.
  2. konieczności finansowania realizacji projektu wdrożenia systemu billingowego oraz CRM dla PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A. („Projekt”). Atende finansuje ten Projekt ze środków własnych.

W świetle powyższych argumentów Zarząd Spółki uważa, że niewypłacenie dywidendy za 2023 rok jest strategią, która pozwoli efektywnie zarządzać zasobami finansowymi Spółki, umożliwiając kontynuację inwestycji w rozwój kluczowych dla przyszłości rozwiązań oraz zabezpieczy finansowo realizację Projektu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne