Połączenie Atende S.A. z Codeshine sp. z o.o.

Planowane połączenie Atende S.A. z jej spółką zależną Codeshine sp. z. o.o., prowadzące do zintegrowania zarówno obydwu spółek, jak i prowadzonej przez nie działalności, ma na celu ułatwienie wykorzystywania kompetencji zespołu tworzącego Codeshine sp. z o.o. bezpośrednio w strukturach organizacyjnych i projektach prowadzonych przez Atende S.A., a także zoptymalizowanie efektywności i usprawnienie wspólnych działań w obszarze tworzenia oprogramowania. Połączenie doprowadzi również do uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Atende, a przez to obniżenia kosztów, jakie są związane z prowadzeniem działalności przez dwie odrębne spółki. Rozwój potencjału i oferty w obszarze tworzenia oprogramowania jest jednym z celów określonych w strategii rozwoju Atende.

Plan połączenia Atende S.A. z Codeshine sp. z o.o. wraz z załącznikami

Sprawozdanie finansowe Codeshine za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe Codeshine za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe Codeshine za 2020 rok

Sprawozdanie zarządu z działalności Codeshine w 2022 roku

Sprawozdanie zarządu z działalności Codeshine w 2021 roku

Sprawozdanie zarządu z działalności Codeshine w 2020 roku