Władze spółki

Zarząd

Zarząd składa się z 2 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Zasady funkcjonowania Zarządu ujęto w Regulaminie Zarządu.

Pliki do pobrania

Roman Szwed

dr hab. Roman Szwed

Prezes Zarządu

Iwona Bakuła

Iwona Bakuła

Wiceprezes Zarządu

Jacek Forysiak

Jacek Forysiak

Wiceprezes Zarządu

Szymon Stępczak

Szymon Stępczak

Wiceprezes Zarządu

Jacek Szczepański

Jacek Szczepański

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Obecna, 5-letnia wspólna kadencja rozpoczęła się 24 maja 2018 r. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej ujęto w Regulaminie Rady Nadzorczej. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności.

Pliki do pobrania

Patrycja Buchowicz

przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jan Madey

członek Rady Nadzorczej

Paweł Małyska

członek Rady Nadzorczej

Maciej Matusiak

członek Rady Nadzorczej

Paweł Woźniak

członek Rady Nadzorczej