Strategia

Strategia rozwoju Atende na lata 2016-2017

W świecie dynamicznych przemian kulturowych i technologicznych, firma Atende widzi swą rolę w przybliżaniu nowoczesnej techniki użytkownikom. Nasze wieloletnie doświadczenie stawiamy do dyspozycji wymagającym klientom, którym rozwiązania informatyczne pomagają w codziennej działalności.

Wizja, Misja, Wartości

Stale doskonaląc nasze umiejętności staramy się być dla naszych klientów partnerem pierwszego wyboru. Dbamy o jak najwyższy poziom naszych produktów i usług, co pozwala nam wnosić realną wartość w działalność firm i instytucji, które nam zaufały. Wartością samą w sobie jest dla nas stabilność naszej wizji biznesu i postrzegania naszej misji

Cele strategiczne

W perspektywie kolejnych dwóch lat Atende zamierza kontynuować rozwój zgodnie ze sformułowaną wcześniej wizją i misją Spółki z poszanowaniem niezmiennych wartości takich jak: przewaga technologiczna, najwyższa jakość, etyka biznesowa i pasja. Zamierzamy utrzymać wiodącą pozycję na rynku w naszych głównych obszarach specjalizacji, równocześnie rozwijając nowe kierunki działalności.

Posiadanie unikatowych w skali światowej produktów wytworzonych w naszych laboratoriach w poprzednim okresie daje nam podstawę do planowania rozszerzenia oferty Grupy poza Polskę. Ekspansja na rynki globalne staje się jednym z naszych celów strategicznych.

Dobra sytuacja finansowa Atende pozwala nam na podejmowanie przemyślanych działań na rynku przejęć, co powinno stać się jednym z istotnych czynników wzrostu w nadchodzącym okresie.

Niezależnie od inwestycji, w relacji do naszych akcjonariuszy zamierzamy utrzymać stabilną politykę dywidendy, przeznaczając do wypłaty corocznie ok. 50% zysku netto Grupy Atende z roku poprzedniego. Polityką stabilnie wypłacanej dywidendy chcemy de facto wyznaczyć wartość Spółki...

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Strategii Atende: