Redukcja opłat za energię elektryczną dzięki kompensacji mocy biernej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska

Klient: Urząd Miasta Ruda Śląska

Ruda Śląska to liczące około 130 tysięcy mieszkańców miasto wchodzące w skład Konurbacji Górnośląskiej, dla której jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych.

Miasto Ruda Śląska pomimo ugruntowanej w postaci liczącej setki lat historii jako miasto górnicze, co jest widoczne w niezwykle bogatej i charakterystycznej zabudowie, jest jednocześnie jednym z najbardziej zielonych miast na Górnym Śląsku. Urząd inwestuje w ekologiczne rozwiązania oraz rozwój terenów zielonych, a także aktywne spędzanie wolnego czasu. W dobie rosnących kosztów opłat za energię elektryczną oraz konieczności szukania oszczędności budżetowych, zdecydował się na wdrożenie kompensacji mocy biernej.

Wyzwanie

Wyzwaniem Urzędu Miasta Ruda Śląska było ograniczenie opłat za energię elektryczną bez widocznego wpływu na sferę publiczną, przede wszystkim bezpieczeństwo, a także komfort mieszkańców.

Urząd Miasta zauważył duży wpływ podwyżek prądu na wydatki zaplanowane w rocznym budżecie miasta. W dobie kilkudziesięcio-procentowych podwyżek cen energii zdecydowano się na innowacyjne wdrożenie systemu kompensacji mocy biernej przez inżynierów ze śląskiego oddziału Atende w Mysłowicach.

Wdrożenie systemu kompensacji mocy biernej

We wcześniejszych latach Urząd Miasta Ruda Śląska wdrożył system zasilania gwarantowanego we własnej infrastrukturze technicznej Data Center realizowany przez Atende. Projekt objął wdrożenie systemu zasilania gwarantowanego, systemu gaszenia gazem, monitoringu oraz BMS. Implementacja systemu kompensacji mocy biernej była więc kontynuacją poczynionych wcześniej nakładów na rozbudowę infrastruktury Data Center.

Kontakty i rozmowy z klientem oraz przekazanie dokumentacji w postaci archiwalnych rachunków i faktur za energię elektryczną w zakresie jednego z zarządzanych obiektów pozwoliły na przeprowadzenie analizy miesięcznych kosztów na fakturach za dystrybucję energii. Kolejnym krokiem było wykonanie nieinwazyjnych pomiarów i analiza parametrów elektrycznych przyłącza energetycznego, które potwierdziły występowanie u klienta poboru nadmiernej ilości mocy biernej pojemnościowej.

W wyniku analizy, inżynierowie Zespołu Infrastruktury Technicznej i Serwisu Zespołu Katowice zaproponowali Urzędowi wdrożenie aktywnego kompensatora mocy biernej. Na podstawie pomiarów dokonano doboru odpowiednich urządzeń. Zastosowano nowoczesny, aktywny kompensator falownikowy zapewniający pełną, automatyczną skalowalność w przypadku fluktuacji mocy biernej zarówno w jej wielkości, jak i rodzaju. Kompensatory aktywne stosowane przez Atende w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań kondensatorowych bądź dławikowych, zapewniają płynne dostosowanie się do zmieniających się wartości mocy biernej, jak również płynnie kompensują zarówno moc bierną indukcyjną, jak i pojemnościową.

Korzyści

Wdrożony system spowodował, że koszty opłat za moc bierną zostały całkowicie wyeliminowane już po pierwszym miesiącu od uruchomienia urządzenia.

Wyeliminowanie opłat za moc bierną

Wcześniej stanowiły nawet do 68% wartości miesięcznej faktury za energię elektryczną

Całkowity zwrot inwestycji

Nastąpił zaledwie po 3. miesiącach od wdrożenia

Automatyczna skalowalność

Nowoczesna funkcjonalność niedostępna w tradycyjnych rozwiązaniach

Stałe śledzenie

Precyzyjna informacja nt. ilości kompensowanej mocy biernej

Zdalne monitorowanie parametrów kompensacji

Usprawnia zarządzanie systemem

Brak opłat za moc bierną już po .1 miesiącu

Wymierne oszczędności dla budżetu

Wyposażenie budynku Urzędu Miasta w nowe urządzenia takie jak: oświetlenie LED, panele fotowoltaiczne, zasilacze UPS, znaczna ilość sprzętu komputerowego oraz ładowarka samochodu elektrycznego, spowodowały wyraźnie zauważalny wzrost opłat za moc bierną pojemnościową. Montaż aktywnego kompensatora mocy był dobrą decyzją, gdyż pozwolił zredukować te opłaty do zera.

Tomasz Graliński
Naczelnik Wydziału Informatyki, Urząd Miasta Ruda Śląska