Mobile backhaul – kolejny krok w rozwoju sieci 5G

6/13/2022

Sieć komórkowa od wielu lat jest fundamentem niezbędnym do budowania nowoczesnej gospodarki opartej na nowych technologiach, Internecie rzeczy oraz elektromobilności. Wszystkie nowe elementy wchodzące w skład inteligentnych miast (Smart City) oraz Przemysłu 4.0 to urządzenia, które do prawidłowego funkcjonowania wymagają połączenia z Internetem. Najczęściej jest ono realizowane z wykorzystaniem sieci komórkowej.

Szybki rozwój sieci 5G napędza gospodarkę

Gwałtowny rozwój technologiczny, wzrost gospodarczy Polski oraz postępująca transformacja cyfrowa oddziałują na prawidłowe funkcjonowanie sieci komórkowej. Wzorem innych, gospodarczo rozwiniętych Państw, także w Polsce w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na szybki i bezpieczny dostęp do Internetu dla wielu urządzeń z dowolnego miejsca rozwija się sieć 5G, która stopniowo zastępuje wykorzystywaną w Polsce od 2014 roku sieć 4G LTE.

Sieć 5G otwiera również nowe możliwości dla sektorów takich jak budownictwo czy rolnictwo. Gałęzie te mogą odnieść prawie dziesięciokrotne większe korzyści w porównaniu z wydatkami poniesionymi na implementację technologii 5G. Duże zyski przy optymalnych wydatkach na infrastrukturę zanotują również inteligentne fabryki, które dzięki szybkiej łączności z Internetem zwiększą swoją wydajność dzięki eliminacji zbędnych opóźnień i zwiększeniu prędkości przesyłania danych.

Z naszych analiz oraz raportów ekspertów wynika, że wdrożenie sieci 5G zwiększy polskie PKB o ponad 1% (około 60-65 miliardów złotych) do końca trwającego dziesięciolecia. W tym czasie w branży telekomunikacyjnej zatrudnienie wzrośnie o aż kilkadziesiąt tysięcy osób.

Operatorzy sieci komórkowej muszą inwestować w infrastrukturę sieciową

Operatorzy sieci komórkowej stoją aktualnie przed dużym wyzwaniem. Wymaga się od nich szybkiej implementacji sieci 5G, dynamicznego powiększania zasięgu poprzez budowę nowych stacji bazowych oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przesyłania danych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów korzystania z infrastruktury.

Najwięksi operatorzy sieci komórkowej aktywnie rozbudowują swoją infrastrukturę sieciową. Duże nakłady pieniężne kładzione są na budowę nowych stacji bazowych funkcjonujących w technologii 5G oraz sieć rdzeniowa (Core Network). Wyzwaniem jest połączenie tych elementów w całość z wykorzystaniem wydajnych urządzeń sieciowych w ramach sieci transportowej tzw. mobile backhaul (MBH) – łączących stacje bazowe z infrastrukturą bazową.

Inwestycje w rozwój 5G skupiają się aktualnie na budowie nowych masztów radiowych oraz aktualizacji infrastruktury EPC (Evolved Packet Core). Sieć 5G umożliwia zwiększenia przepustowości przesyłania danych oraz ilości urządzeń końcowych mogących wykorzystać jej wydajność. Z tego powodu niezwykle ważna jest rozbudowa elementów mobile backhaul, który jest elementem pośredniczącym w przesyle danych pomiędzy siecią szkieletową a węzłami dostępu radiowego.

5G to nie tylko stacje bazowe oraz rdzeń sieci (ang. Core Network)

Podczas migracji z sieci 4G LTE do sieci 5G operatorzy muszą zwrócić uwagę na zmieniający się charakter działania sieci komórkowej. Mobile backhaul umożliwia komunikację stacji radiowych z siecią transportową, a rozproszenie geograficzne poszczególnych elementów może utrudniać sprawne zarządzanie.

Rozbudowa mobile backhaul wykorzystuje aktualnie większość zasobów finansowych operatorów sieci komórkowej. Jakie korzyści można osiągnąć inwestując w nowoczesne elementy warstwy mobile backhaul?

1

Otrzymujemy możliwość obsługi ruchu z większą przepustowością

2

Uzyskujemy rozwiązanie pozwalające w przyszłości obsłużyć stale zwiększający się ruch sieciowy

3

Redukujemy koszty wdrożenia, procesów operacyjnych oraz utrzymania

4

Automatyzujemy część działań

Sprawdzony sprzęt odpowiedzią na wyzwania operatorów sieci komórkowej

Do rozbudowy mobile backhaul warto wykorzystać sprawdzony sprzęt zgodny z najnowszymi wymaganiami stawianymi przez operatorów sieci komórkowej oraz ich klientów. Jako Atende stawiamy na wieloletnie doświadczenia naszego partnera – Cisco. Przy budowie sieci telekomunikacyjnych wykorzystujemy urządzenia sieciowe z serii NCS oraz ASR.

Dzięki rodzinie produktów SDN (sieci definiowanych programowo) od Cisco jesteśmy w stanie zmodernizować sieć telekomunikacyjną w oparciu o najnowsze standardy zgodne z wymaganiami sieci 5G. W zależności od potrzeb proponujemy wykorzystanie routerów NCS serii 500, 5500 lub 5700. Pozwalają one uprościć sieć dostępową z wykorzystaniem bezpiecznych i programowalnych platform routingu oraz zostały zaprojektowane z myślą o prostocie obsługi i maksymalnej wydajności operacyjnej.

Przy rozbudowie elementów infrastruktury mobile backhaul będącej siecią dosyłową o krytycznym znaczeniu wykorzystujemy urządzenia Cisco serii 8000. Skalowanie sieci brzegowej realizowane jest przez urządzania ASR serii 9000.

Wszystkie elementy infrastruktury sieciowej firmy Cisco pracują pod kontrolą zunifikowanego systemu operacyjnego Cisco IOS, który umożliwia scentralizowane zarządzanie end-to-end z wykorzystaniem uproszczonej konsoli zarządczej.

Dlaczego warto zdecydować się na współpracę z Atende?

Atende posiada wieloletnie doświadczenie w budowie systemów teleinformatycznych dla sektora telekomunikacji. Uczestniczyliśmy w transformacji polskiego rynku telekomunikacji, posiadamy doświadczenie w budowie 5G, jesteśmy gotowi wesprzeć największych operatorów, spełniamy normy ISO oraz posiadamy certyfikację Cisco.

Jeśli szukasz pomocy w aktualizacji infrastruktury sieciowej zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Joanna Tabisz

Dyrektor Działu Sprzedaży Sektor Telekomunikacja

[email protected]

LinkedIn