Czy masz powody by bać się chmury?

7/14/2014

Niedopracowane systemy bezpieczeństwa czy może coraz lepsi hakerzy? W obliczu ciągłych ataków pytanie to zadaje sobie coraz więcej działów technicznych polskich firm. Rosnąca popularność cloud computingu nie rozwiewa ich obaw czy słusznie?

Cloud computing to model dostarczania nowoczesnych usług informatycznych, oferowanych jako dostęp do współdzielonych zasobów składających się z serwerów, pamięci masowych, aplikacji oraz usług dodanych, pozwalających na przetwarzanie, przechowywanie oraz prezentację danych za pośrednictwem sieci. Do cech szczególnych cloud computingu należą m.in. brak konieczność kupna drogiej infrastruktury, brak obowiązku instalacji oprogramowania w sieci klienta, opłata tylko za wykorzystane zasoby, korzystanie z oprogramowania zarządzanego przez dostawcę na serwerach przez niego kontrolowanych oraz odpowiedzialność za aktualizacje, zarządzanie sprzętem oraz bezpieczeństwo danych, leżąca po stronie dostawcy usługi. To właśnie ta ostatnia cecha rodzi obawy w przedsiębiorcach, który boją się utraty informacji o swoich klientach, zarówno w wyniku awarii, jak i ataków z zewnątrz.

Najważniejsze bezpieczeństwo danych

Weźmy za przykład firmę działającą na polskim od lat, która posiada dane tysięcy klientów oraz, niestety, stare systemy informatyczne, których utrzymanie pociąga za sobą coraz większe koszty. Dział IT chciałby wdrożyć nowoczesne rozwiązania typu cloud computing, jednak spotyka się z odmową. Dlaczego? Otóż wielu przedsiębiorców nadal nie ma zaufania do chmury, głównie z powodu wątpliwości co do bezpieczeństwa przechowywanych w ten sposób danych. Spostrzeżenia te potwierdzają badania, przeprowadzone dla F-Secure, z których wynika, że ponad połowa badanych firm nie korzysta z rozwiązań chmurowych. Z kolei ci, którzy zdecydowali się na ich wdrożenie, w ponad 70 proc. przypadkach mają obawy w zakresie bezpieczeństwa przechowywanych tam danych.* Tę samą obawę widać w ostatnich badaniach Enterprise Management Associates**, w których na kwestię bezpieczeństwa i zgodności zwróciło uwagę 57 proc. ankietowanych. W tym samym badaniu bardzo silnie zaakcentowano potrzebę wsparcia kompetencyjnego w zakresie technologii cloudowych, 80 proc. ankietowanych wskazało na potrzebę pomocy w procesie uruchamiania usług w ramach implementowania chmury.

Nie bój się chmury!

Nie będziemy kłamać. Ryzyko jest zawsze. Szczególnie, gdy zdecydujemy się powierzyć nasze dane firmom nie posiadającym doświadczenia w zakresie zabezpieczania takich informacji, czy też zagranicznym dostawcom usług cloud computingu, którzy nie mają obowiązku wskazać miejsca, gdzie dane się znajdują. Wybór rodzimych i sprawdzonych dostawców powoduje, że wiemy gdzie są one zlokalizowane oraz czy są należycie chronione. Oprócz tego firmy posiadające odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie w zakresie wdrażania chmury, wiedzą, że warto zadbać też o usługi backupu i archiwizacji, które uchronią firmę klienta przed utratą powierzonych informacji, np. w przypadku awarii. Po czym poznać właściwego dostawcę tego typu usług? Dobrą prognozą jest fakt, iż usługodawca działa na rynku od kilu lat, co pozwala przypuszczać, że ma on odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie bez znaczenia są certyfikaty, które stanowią potwierdzenie kompetencji w danej dziedzinie. W przypadku usług cloud computingu warto wyróżnić międzynarodową normę standaryzującą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISO 27001. Wybierając sprawdzonego i doświadczonego dostawcę zmniejszymy ryzyko utraty danych oraz zapewnimy sobie spokojny sen.

* Badanie F-Secure’s Digital Company Survey 2013 opracowano na podstawie wywiadów online z decydentami i osobami, które mają wpływ na zakup oprogramowania w firmach zatrudniających do 500 pracowników - z Polski, Finlandii, Francji, Niemiec, USA, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. W badaniu wzięło udział 805 osób. Zostało przeprowadzone przez GfK w listopadzie 2013 r. http://www.crn.pl/news/wydarzenia/badania-rynku/2014/07/firmy-boja-sie-chmury

** Badanie Enterprise Management Associates, dokładny opis można znaleźć na blogu Mirosława Burnejko, pracownika Atende: http://www.miromaxmedia.com/prosta-chmura-latwa-spojrzmy-cyfry/