Wyniki za I półrocze: wzrost zysku brutto o 18%, lepsza sprzedaż w spółce nadrzędnej i spółkach zależnych oraz innowacyjne projekty

9/20/2018

Grupa Atende wypracowała w I półroczu skonsolidowany przychód ze sprzedaży na poziomie 114 660 tys. zł i jest to wynik o 23% wyższy od ubiegłorocznego. Dzięki temu Grupa zanotowała zysk brutto wyższy o 18% (na poziomie 31 214 tys. zł), wynik EBITDA wyższy o 121% r/r (w wysokości 3 791 tys. zł) oraz stosunkowo niewielką stratę netto wysokości 1 024 tys. zł (wobec 1 795 tys. zł w 2017 r.). Wyższą sprzedaż zrealizowały zarówno spółki zależne (o 45% r/r), jak i nadrzędna spółka Atende (o 15% r/r).

Sezonowość naszej działalności powoduje, że pierwsza połowa roku zwykle kończy się słabszymi wynikami, dlatego pomimo niewielkiej straty w I półroczu br., przewidujemy osiągnięcie dobrych wyników Grupy w całym 2018 r. Już dzisiaj wskazuje na to chociażby rosnący wkład osiągających dobre wyniki spółek zależnych oraz portfel już zdobytych i potencjalnych kontraktów w spółce nadrzędnej, które będą finalizowane w IV kwartale roku – mówi prezes zarządu Atende S.A. Roman Szwed.

W spółce nadrzędnej Atende osiągnięto wyższy aż o 28% r/r zysk brutto na sprzedaży. Zysk netto w wysokości 3 680 tys. zł spowodowany był głównie znaczącymi przychodami finansowymi (wypłaty dywidend ze spółek zależnych). Spośród spółek zależnych pozytywny wpływ na wyniki miały Sputnik Software, Atende Software i TrustIT, negatywny zaś pozostałe spółki.

Najwyższe przychody ze sprzedaży Grupy Atende w I półroczu 2018 r. zanotował kluczowy dla Grupy sektor telekomunikacji i mediów. Z kolei największy wpływ na wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2018 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, miał sektor publiczny, w którym przychody wzrosły o 19,4 mln zł r/r (do poziomu 41,4 mln zł). W dużej mierze wzrost ten był wynikiem realizacji przez spółkę Atende projektów dla służb mundurowych, jak również projektów realizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego przez Sputnik Software. Atende Medica, która w I półroczu 2018 r. realizowała głównie wygrane w 2017 r. projekty, dofinansowane ze środków UE, informatyzacji szpitali i placówek medycznych, również zanotowała wzrost sprzedaży.

Jednym z celów strategicznych Grupy Atende jest znaczące zwiększenie udziału sprzedaży innowacyjnego oprogramowania własnego i usług opartych na tym oprogramowaniu w całkowitych przychodach i marży Grupy. Dlatego cieszą nas ostatnie sukcesy Grupy na tym polu – dodaje Roman Szwed.

W lipcu 2018 r. Atende dokonało jednego z pierwszych w Polsce komercyjnych wdrożeń trwałego nośnika w oparciu o technologię blockchain. Wdrożenie zrealizowano dla Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (TCUW) – samorządowej jednostki organizacyjnej Miasta Toruń, świadczącej wspólne usługi finansowo-księgowe, płacowe oraz podatkowe dla blisko 80 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. Autorskie rozwiązanie Atende ChainDoc uwierzytelnia dokumenty przekazywane przez TCUW drogą elektroniczną, co ogranicza konieczność użycia papieru lub wdrażania innych kosztownych rozwiązań.

Ostatnie półrocze miało duże znaczenie dla innowacyjnych projektów także w spółkach zależnych. Na rzecz TVN S.A. spółka Atende Software zrealizowała projekt Player+ BOX, dostarczając oprogramowania dla urządzenia klienckiego klasy STB (ang. set-top box). Spółka Phoenix Systems z powodzeniem zakończyła proces certyfikacji inteligentnego gazomierza opracowanego dla Apator Metrix, największego w Polsce i wiodącego w Europie producenta gazomierzy, celem sprzedaży urządzenia na rynku włoskim. Z kolei spółka Energy Data Lab podpisała trzyletnią umowę konsorcyjną z firmą Kantar Polska S.A. na

wspólne stworzenie i sprzedaż produktu pod nazwą ′TGI smart′, służącego do monitorowania konsumpcji dóbr ponad 300 kategorii produktowych i 3500 różnych marek w Polsce. Spółka A2 Customer Care pozyskała pierwszych klientów, w tym firmę Lotos, dla autorskiego oprogramowania eCars, służącego do zarządzania infrastrukturą do ładowania aut elektrycznych i planuję ekspansję sprzedaży na rynkach zagranicznych. OmniChip finalizuje pracę nad komercjalizacją autorskiego układu scalonego chroniącego przed kradzieżą środków z kart płatniczych. Spółka TrustIT w stosunku do ubiegłego roku zwiększyła o 20% przychody ze świadczenia nowoczesnych usług outsourcingu IT o charakterze stałym.

Atende S.A. jest jedną z wiodących polskich firm informatycznych, notowaną na GPW od 2012 r. Mamy ponad 25 lat doświadczenia w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów IT. Specjalizujemy się w dostarczaniu usług z zakresu infrastruktury informatycznej, integracji sieciowej, outsourcingu IT, cloud computingu i cyberbezpieczeństwa. Jako Grupa Kapitałowa, Atende kieruje dedykowaną ofertę m.in. do operatorów telekomunikacyjnych, jednostek administracji publicznej, sektora medycznego, branży energetycznej i rynku finansowego.