TrustIT zostało partnerem Google

6/21/2015

Należąca do Grupy Atende spółka TrustIT, specjalizująca się w zdalnym i bezpośrednim administrowaniu systemami informatycznymi, zyskała miano Google for Work Partner. Przyznanie statusu partnera potwierdza wysoką jakość usług świadczonych przez naszą spółkę zależną.

Dzięki partnerstwu Google for Work, TrustIT pomoże firmom przenieść ich środowiska pracy do chmury Google, poczynając od wdrożenia, poprzez skonfigurowanie usługi, przeniesienie poczty z obecnego serwera, organizację procesów, przekazanie i wdrożenie pakietu aplikacji biurowych, kończąc na późniejszej, długofalowej opiece nad nowym środowiskiem IT.

Już ponad 5 milionów firm korzysta z usług Google. Wdrożenie pakietu usług Google zapewnia im tę lekkość informatyki, z jaką prywatni użytkownicy Google korzystają na co dzień w domach.

Więcej na temat Google for Work: https://www.google.pl/intx/pl/work/