Rośnie portfel usług abonamentowych Grupy Kapitałowej Atende

9/5/2013

W II kwartale 2013 r. GK Atende zanotowała 43% wzrost marży ze sprzedaży usług abonamentowych w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Tak wysoka dynamika dowodzi, że Grupa z powodzeniem realizuje założenia strategiczne zmierzające do wzrostu udziału usług o charakterze stałym w całości przychodów. W II kwartale br. marża Grupy z tytułu sprzedaży usług abonamentowych wyniosła 5 190 tys. zł, wobec  kwoty 3 638 tys. zł wypracowanej rok wcześniej.