Powołanie Zarządu Atende na nową kadencję

5/27/2013

Rada Nadzorcza Atende S.A. powołała Zarząd na nową pięcioletnią kadencję, wspólną dla całego Zarządu, w składzie:

Roman Szwed, prezes Zarządu,

Iwona Bakuła, wiceprezes Zarządu,

Tomasz Dziubiński, wiceprezes Zarządu,

Andrzej Słodczyk, wiceprezes Zarządu,

Szymon Stępczak, wiceprezes Zarządu.

Nowa kadencja rozpocznie się w dniu następującym po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, czyli dnia 26 czerwca 2013 r.